Съдът над опозиционните лидери

Жоро Цветков

 

УВОДНИ ДУМИ

 

 

Тази книга е документален разказ за състоялите се през 1946—1948 г. съдебни процеси срещу лидери на политически партии, преминали в опозиция на отечественофронтовската власт. Написана е за всички, които проявяват интерес към събитията, разиграли се през един от драматичните периоди на нашата история, но е адресирана преди всичко до онези читатели, които ценят историческата истина, и в името на нейните сурови уроци са готови да преодолеят бариерата на евентуалните си предразсъдъци. Досега за поставените в залите на Съдебната палата спектакли се знаеше твърде малко, а онова, което проникваше в официалната книжнина, беше преднамерена идеологическа лъжа. Но истината не можа да бъде тотално потъпкана. Тя живееше в съзнанието на съвременниците, предаваше се на техните потомци. Съхранени са и някои документални свидетелства, като стенографският протокол от делото на Димитър Гичев, който само до преди една година се разпространяваше като апокрифна книжнина.

 

И до ден днешен обаче някои от архивите са все още заключени. Но истината винаги има своя шанс. Изказвам благодарност на мои колеги от Архива на Министерството на вътрешните работи, които преди повече от четири години ми дадоха възможност да се запозная и си взема подробни бележки от съдебните дела на всички по-важни политически процеси, състояли се в периода 1945-1952 г. Тези материали са основните документални източници за написване на книгата. Използувани са още материали от Централния държавен архив на НРБ и отделни документи от Централния партиен архив, подложени на много прецизен и щателен подбор от неговото ръководство. Ценни сведения събрах от тогавашната преса и особено от вестниците

 

7

 

 

на водещите опозиционни партии „Свободен народ" и „Народно земеделско знаме".

 

Книгата е опит въз основа на посочените източници, историческата и мемоарна литература, да се покажат правдиво основните лостове и пружини, които не само изправиха водачите на опозиционните партии пред съда на комунистическата партия, но лишиха и самите опозиционни партии от право на съществуване. Извършено бе непоправимо зло. Бе унищожена демократичната алтернатива на налаганите по насилствен път образци на съветската политическа и икономическа системи.

 

Знаем, че до истината предстои да се измине още път. Необходимо е, ако не друго, то поне да разполагаме с личните дела на подсъдимите, със следствените дела и документи за още много задкулисни интриги и игри, които не достигат до показания спектакъл. Но началото поне е поставено. Книгата е във вашите ръце, уважаеми читателю, и ваше е правото на преценка.

 

Авторът

МАРТ, 1990 ГОДИНА

 

[Next]

[Back to Index]