Българска академия на науките. Институт за литература

 

Патеричните разкази в българската средновековна литература

 

 

Светлина Николова

 

Издателство на Българската Академия на Науките, София 1980

 

[[ Липсват страници 354-355, 358-359, 362-363, 366-367 ]]

 

Сканове в .djvu формат (10.8 Мб)

 

Съдържание

     Увод

1. Разпространение на патеричните разкази в България

2. Художествени особености на патеричните разкази. Идейно-тематична характеристика. Герои. Композиция

3. Патеричните разкази и фолклорът

 

    Заключение

 

Приложения:

- Съписанїѧ ѿ поȣченїи и ѿ повѣстїи и ѿ житїи прѣпод(о)бныихъ и б(о)гоносныхъ ѡт(е)цъ нашихъ." Текст на Сводния патерик. Коментар

 

 

    СъкращенияИменен показалецПоказалец на личните и географските имена в Сводния патерик

 

[Back to Main Page]