St. Mladenov i dr. - Uchevnik po starobylgarski ezik za V klas (1930)
sm uchebnik 072