Стефан Герлах

Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград

 

Подбор, превод, увод и коментар Мария Киселинчева

Предговор и редакция Бистра А. Цветкова

 

Издателство на Отечествения Фронт

София - 1976

 

Сканове в .pdf формат (5.9 Мб)

Съдържание

Албум

 

    Предговор  (Бистра А. Цветкова)

    За дневника на Стефан Герлах  (Мария Киселинчева)

 

ТУРСКИ ДНЕВНИК:

- 1573 г.    (19)

- 1574 г.    (57)

- 1575 г.    (76)

- 1576 г.  (107)

- 1577 г.  (173)

- 1578 г.  (231)

 

Коментар-показалец

 

[Back to Main Page]