.
Национално-революционни борби в Малешево и Пиянец 1860–1912
.
Славе Гоцев  (Издателство на Отечествения фронт София, 1988)
 
Съдържание
    Предговор
I. Социално-икономически и политически предпоставки за национално-революционните борби в Малешевско-Пиянечкия край през 60-те и 70-те години на XIX век
   1. Географско разположение, народностен състав и стопански живот в Малешево и Пиянец през периода 1860—1878 година
   2. Прояви на националнореволюционно движение през 60-те години на XIX век  [[Дядо Ильо войвода]]
   3. Националнореволюционното движение през 70-те години на XIX век
      — Подготовка за въстание през 1875—1876 г.
      — Разловското въстание 1876 година. Планът на въстанието. Обявяване и ход на въстаническите действия. Последици
      — Турските репресии в Източна Македония по време и след Разловското въстание
      — Отзвукът от въстанието
   4. Руско-турската война от 1877—1878 година и революционните прояви в Малешевско-Пиянечкия край по време и след войната

II. Националноосвободителното движение в Малешевско-Пиянечкия край през периода 1878-1912 година
   1. Националнореволюционните борби след Берлинския конгрес (1878 г.) до създаването на ВМОРО през 1893 година
   2. През периода 1893—1903 година:   Част 1   —   Част 1
   3. От Илинденското въстание до Балканската война 1912 година
 

Приложения. Документи и спомени, свързани с национално-революционните борби в Малешево и Пиянец през периода 1860-1912 година:

1. Прошение на жителите на Пианечко окръжие до М. С. Дринов за въвеждане на гражданско управление в окръга
2. Молба от първенците на Берово за преминаване към Екзархията в присъединяване към Кюстендилската епархия
3. В дописка от Малешево се съобщава, че фанариотският владика станал причина да бъдат арестувани някои българи
4. Молба от Константин Попстоянов, деен участник в Разловското въстание — 1876 г., в което съобщава за своето участие и за участието на поп Стоян в българското революционно движение
5. Свидетелство на полевия щаб на действуващата руска армия за награждаване на българския войвода Илия Марков с руски орден
6. Пълномощно, дадено на Димитър Попгеоргиев от джумайските граждани за организиране отбраната на района
7. Димитър Попгеоргиев (солун, 24 март 1875 г.) осведомява Веркович за съдбата си. Преследван от струмишкия владика, избягал от родното си село и живее тайно в Солун
8. Писмо на Адам Калмиков и Димитър Попгеоргиев до комитета „Единство” в Горна Джумая, с което съобщават за задачите на създадените въстанически полицейски органи в освободените селища, за разширението на въстанието в Малешевско и четническите действия в Демирхисарско
9. Писмо на Малешевски въстаници до английския генерален консул в Солун във връзка с постоянните турски злодеяния в малешевското окръжие
10. Съобщение на генералния консул Кавалер Фон Киари до граф Андраши

11. Съобщение на генералния консул Фон Киари до граф Андраши за изпратена следствена комисия в Малешевско
12. Димитър Попгеоргиев — Солун, 22 септември 1875 г. продължава да се крие от властта. жителите от Малешево се оплаквали от  злодеянията на струмишкия владика и вярват, че правителството ще ги разбере
13. Писмо на Стефан Веркович до сръбското правителство от 12 септември 1872 година
14. Из спомените на две учителки в Македония — Неделя и Станислава Караиванови
15. Свидетелство 2393 на градското общинско управление – Kюстендил за семейното и материалното положение на Ильо войвода
16. Акт за смъртта на Ильо войвода
17. Шифровано писмо на Гоце Делчев до Никола Малешевски да даде оръжие и патрони на Лесо Ризин и Георги Стилов, които заминават за Малешевията. Очаква от тях да съберат по възможност верни сведения за арестуваните в пехчевския затвор
18. Шифровано писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски. Праща Даме Мечев, който трябвало да вземе участие в отвличането на Гешевото момче, да обмислят как по-лесно да стане залавянето
19. Шифровано писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски. Писано во Владимирово, деветстотната година, осми, последни месец. Съобщава за обиколката и дейността на Гоце Делчев по десния бряг на Струма. Дава указания по създаването на канал и препращането на оръжие
20. Дописка от един беровски селянин до в. „Малешевски балкан” — София за зломислията и злодеянията на сръбските пропагандисти в сътрудничество с местните турски власти

21. Из спомени на Никола Петров Русински за борбата му срещу сръбската въоръжена пропаганда в Западна Македония
22. Из спомените на Никола Петров Русински за участието му на конгреса в Смилево, Битолско
23. Писмо на Димитър Беровски от Кюстендил — внук на Димитър Попгеоргиев Беровски, изпратено до редакцията на в. „Поглед”, с молба да бъде публикувано, да сподели с читателите на вестника неговите огорчения от определен кръг скопски автори, присвоили си правото да бъдат национални прекръстители на неговото семейство
24. Статия на Захари Коцев и Александър Боянов във в. „Поглед” за легендарния български войвода — Дядо Ильо Марков и неговите „биографи” от Скопие


Литература
Les luttes de liberation nationale a la region de Malechevo et Pijanec (FR)


[Back to Main Page]