. 

Путопис дела Праве Старе Србије. I. свеска

.

од М. С. Милојевића  (у Београду, у Државној штампарији 1871.)

Садржина

The text in .pdf format

For proper viewing :   install Cyrillic and other fonts..

 

        Путопис дела ''Праве Србије'' од млогих сада тако зване ''Старе Србије''

I.  Полазак, пут до Смедерева, туђи поданици у кнежевини, криумчарење на вишничкој скели, Београд и његове старине

 

II.  Смедерево, његова старина, име његово и значај му, народна песма

 

III.  Натпис код Марковачке цркве; алексиначког монастира св. Стевана; Крушевац са народном песмом и спомен о скором ослобођењу испод турске власти; св. Роман и Љубостиња монастири; урвине Сталаћа

 

IV.  Карановац са једним новијим писменим спомеником; Жича са своим старинама; Студеница са своим старинама и остало

 

V.  Српска и турска граница, караула и ђумрук турски, пут до Куршумлије, старине уз пут, Куршумлија и преноћиште у њој, старине цркве св. Николе, пут у Приштину, старине уз пут, нахија куршумлиска и њени становници, ханови, пепељевачки или добањски и подујевски, черкези, одело, обичаи и т.д. вођ чича Сумбер, његове приче, сретај са мутасерифом нишким и секретаром му бугарином и т.д.

 

VI.  Приштина; њени становници и старине; Грачаница, њене старине и хрисавуља; њена новија и садања судба; Јањево са своим старинама и становницима: Косово поље, битка косовска и остатци од ове; тулбе Муратово и старине око њега; народонаселење приштинске нахије и по које старине у њој, народне српске песме и 1. шкипска

 

[Back to Main Page]


  Provided by  wojwodowenaspirit  from   http://www2.serbiancafe.com/cir/diskusije/