Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век

 

Съставителство, предговор, коментар и бележки Маргарита Кожухарова

Превод: Даниела Жукова, Екатерина Бончева, Маргарита Кожухарова

 

Издателство на Отечествения Фронт

София 1986

 

 

Посвещава се на 60-годишнината рождението на незабравимата проф. Бистра Цветкова

 

Съдържание

Корица..

   Предговор

 

2. * * *. ОПИСАНИЕ на Турската империя, съставено от русин, бивш пленник у турците през XVII в.

 

3. Йон МАЛЕНКО. Повест за приключенията в Ерусалим и Цариград на простия дякон Йон, наречен Малкия (1651)

 

4. Пьотър ТОЛСТОЙ. Положението на турския народ през 1703 г., описано от граф П. А. Толстой

 

5. Василий БАРСКИ. Пътешествие по светите места, намиращи се в Европа, Азия и Африка, предприето през 1723 и завършено през 1747 г. от Василий Григорович Барски—Плаки—Албов и писано от самия него  (Македония, Солун - Македония, Атон - Атонските манастири)

 

6. (Пратеничеството на КУТУЗОВ). От РУСЧУК до Константинопол (1793)  (Русчук до Черновод - Турлак - Разград - Узуплар - Шумла - Смедово - До Чалъккавак през Малкия Балкан - До Добрали през Същинския Балкан - Карнабат - Гафтан - Папас - Буюкдербент - Акбунар - Адрианопол)

 

7. Александър КРАСНОКУТСКИ. Дневни записки за пътуването до Константинопол на Ал. Гр. Краснокутски през 1808 г. написани от самия него

 

8. Феликс ФОНТОН. Хумористични, политически и военни писма от главната квартира на Дунавската армия през 1828 и 1829 г.  (Айтос - Факия - Исканията на българския народ - Пера - Бургас)

 

9. Виктор ТЕПЛЯКОВ. Писма от България (1829)  (Варна - Гебеджи/Белослав. Побитите камъни (Дикилиташ) - Провадия)

 

10. Александър ДЮГАМЕЛ. Статистическа таблица на Северна Румелия (1830)  (Граници, територия, области - Администрация - Климат - Население - Производителност - Доходи на християнското духовенство - Област, зависеща от Силистренския пашалък (Русокастровски, Карнабатски, Сливенски, Ямболски, Айдоски, Хатунски окръг) - Област, зависеща от Чирменски или Адрианополския пашалък (Новайски, Енизаарски, Кизиленджийски, Адрианополски окръг) - Област, юридически подчинена на Самоковския назир (Мисемврийски, Ахиолуски, Мидийски окръг))

 

11. Юрий ВЕНЕЛИН. Българските земи през погледа на Юрий Венелин (1830)  (Варна - Каварна - Силистра - Българското население в Турция - Нетърпимост на гърци-фанариоти)

 

12. Владимир ДАВИДОВ. Пътни бележки на Владимир Давидов, водени по време на неговото пребиваване на йонийските острови, в Гърция, Мала Азия и Турция през 1835 г.  (Одрин - Пловдив - София)

 

13. ПАРТЕНИЙ, монах. Разказ за странствуването и пътешествието ми из Русия, Молдавия, Турция и Светата земя (1839)  (Силистра - Туртукай - Рущук - Търново - Габрово - Шипка - Калофер - Пазарчук - Бистрица - Батак - Сатавчу - Петрелич - Манастира на св. Йоан Предтеча. Нахвърлени небрежно славянски ръкописни книги)

 

14. Егор КОВАЛЕВСКИ. Балканите. Ниш (1840)

 

15. Виктор ГРИГОРОВИЧ. Очерк за пътешествието ми из Европейска Турция (1844-1845)  (Цариград, Солун, Света Гора. Български хрисовули. Манастирите на Атонския полуостров - Солун, Битоля, Охрид, Манастирът „Св. Наум”, Серес, Манастирът „Св. Иван Рилски”, София, Филипопол, Търново)
 

16. Егор ЮЖАКОВ. Един месец в България (1859)  (Погърчено село на северозапад от Солун - Кукуш - Г-н Миладинов, учителят на тукашното народно училище - Жалби срещу гърците - Венчавка - Повинности към турците - Отвличането на годеница от турчин - Полянин/Дойран. Метохът на Зографския атонски български манастир. За българските училища - Кукуш. „Живи ли са българите? Живи са за борба, за борба с гърците!” - Армасение/годявка - Към Солун. Изпращане от кукушани до Бяла църква)

 

17. АНТОНИН, архимандрит. Пътуване из Румелия (1865)  (Константинопол - Яница/Енидже - Водена - Гропино - Едеса Македонска. Известният български патриот и учител Йордан - Битоля - Слепче. Църквата св. Никола. Слепченското евангелие - Слепище - Варош. Варошкият надпис)

 

18. М. КАРЛОВА. Турската провинция и нейният селски и градски живот. Пътешествие из Македония и Албания (1868)  („Вие сте първата рускиня, дошла при нас да види сиротията ни” - Криворечна паланка, Куманово, Гостивар - Чаршията. Странноприемниците - Гевгелия - Юруци - Харач - Харемът на Солиман ага в Суботско - Мъглен - Пела - Сланица - „Българите от Негош са смесица от гърци и българи” - Верея/Бер)

 

19. О. ЛЕРНЕР. Спомени за България (1873) 

 

20. В. ТЕПЛОВ. Адрианопол и Тракия (1874) 

 

21. Всеволод КРЕСТОВСКИ. Двадесет месеца в действуващата армия (1877-1878)  (Зимница и Свищов: Сегашният характер на Зимница. Систовският продоволствен склад. Град Систов и неговият външен вид. Румънската „Европа” и българската „Азия”. Облеклото на българските граждани. Местната българска интелигенция. „Учителките”. Обществената и семейната нравственост на българите. Как и какво ядат българите. Житейският такт на българските жени. Характерът на женската красота;  Завземането на Търново: Местоположение и забележителности на Търново, неговото политическо, промишлено и стратегическо значение. Посрещането на великия княз-главнокомандуващ от търновските жители)

 

[Back to Main Page]