ВСИЧКИ ЗАВИДЯХА НА МАКЕДОНСКИЯ БЪЛГАРИН

Два месеца близо откак султанът прие препоръчаните от Русия и Австрия реформи и откакто целият свят говори за тях. Великите сили веднага благодариха за готовността на султана да се съгласи за реформите. Руското правителство незабавно отправи до България и Сърбия съвети да мируват и да възпрепятствуват на всякакви движения от нихните земи за към Македония. Австрия направи същото, само с по-некомпетентен тон. Българското правителство, сляпо оръдие на руската политика, понеже беше проглушило света, че трябало да се чака много от застъпничеството на Русия по македонския въпрос, излезе да се хвали с големи заслуги. Гърция, която до даването на тия прословути реформи се мъчеше да увери хората, че гърците в Турската империя /като болшинство уж/ добруват и живеят братски с турския елемент, заяви, че трябало да се простират тия реформи и върху Тесалия и крайморските брегове, дето тъй също положението не било сносно, както и в Македония. Сърбия побърза да настои за припознаването на сръбската народност в Македония, та ней /на тая народност/ и на стара Сърбия да се дадат същите права, които се дават и на другите. Румънците от преко Дунав, и те побързаха да извоюват припознаване на народността им в Македония. Всички завидяха на македонския българин, че биде щастлив да се облагодетелствува от своя си "баща"... А ето какво изпитва нашият роден кът след прогласяването на тия реформи:
Нека след тия факти каже някой, че Турция не била умеела да "реформира". Па нека се огледа в тях и Русия, и Австрия, и България, и всички тонковци.
А ний си знаем пътя!

в. „Свобода или смърт" С. 13-и март 1903 г.
[Index]