АНКЕТА ПО МАКЕДОНСКИЯ И БАЛКАНСКИЯ ВЪПРОСИ

Юлският преврат в Турция - аз мисля, че това е вече очевидно - не бе неизбежно следствие на една еволюция в живота на турския народ или в духа на отделна по-широка класа, а патриотическо дело на група властници за спасяване целостта на империята.
Младотурският режим - ще си позволя един фейлетонен образ - в началото бе изваден от игла редингот, закопчан от горе до долу, за да излъже много погледи. През тия две години копчетата опадаха едно подир друго и пред нас лъсна шарения турски кушак, накичен с пищови и ножове. Не можеше и да бъде инак. Шепата реформатори, които застанаха начело на държавата, има да се опират, след като армията изигра ролята си, само върху една невежествена маса, която ги заставя - тях, прокламиращи началата на Великата френска революция - да се кълнат в шериата. те има да се справят с едно инородно и иноверно мнозинство, сепаратическите стремления на което по никой начин не могат да се задушат поради толкова политически и културни причини. За да обезоръжат старотурските агитации, за да угодят на мюсюлманския фанатизъм, за да съкрушат революционизираните раи, младотурците неизбежно трябаше да дойдат до тоя груб шовинизъм, който в своите средства и последствия възвърна страната към тъмните хамидовски дни. Външно положението на тая подровена в основите си империя остава такъво, каквото бе и преди преврата: тя е заобиколена от същите хищни велики и малки заинтересовани държави, чиито стремления при дадения обществен строй са, разбира се, толкова естествени и законни, колкото и въжделенията на турските патриоти. При тия обстоятелства, каквато и да бъде политиката на младотурците, тя може да направи положението им или по-комично, или по-трагично, пожалко или по-красиво, но няма да спаси Турция. Ние не трябва да забравяме, че Македония е част от нашето отечество и че който вземе Цариград, ще разполага и со съдбините на България.
Бъдещето на Балканите - има ли нещо по-тъмно от него? В живота на народите, както и в живота на отделния човек, има една красота и една утеха: изпълнения дълг. Балканските народи могат да се предадат на своето културно развитие без страх за бъдещето само като осъществят своята конфедерация. Но конфедерацията няма да дойде с благите желания на слабите, неволни оръдия ту в ръцете на Немция, ту в ръцете на Русия. Тя ще дойде само като иалагаща се воля на един силен. Между другите балкански държави само България има всички географически и етнически условия и морални сили да стане - за сметка на Турция - желаната сила, налагащата се воля. Това е и нейната задача пред историята.

"Съвременна мисъл", кн.9, 1 ноември 1910 г.
[Index]