Синодик на цар Борил. Страница от Палаузовия препис, XIV в.

Slavia orthodoxa

 

 

Държава и църква през XIII век. Преписка на българите с папа Инокентий III. Синодик на цар Борил

 

 

Славянска Библиотека. Под общата редакция на Емил Ив. Димитров

Послеслов, бележки и библиография Иван Божилов

 

ИК Славика, София 1999

([[ Липсват страници 70-71 ]])  Сканове в .pdf формат (2.0 Мб)

Съдържание

 

1. Преписка на българите с папа Инокентий III (1-27) (Превод от латински Михаил Войнов, Иван Дуйчев)

2. Синодик на цар Борил (1-177)  (Превод от старобългарски Анна Мария Тотоманова)

    Бележки

 

Послеслов:  (Иван Божилов)

    I. Преписка на българите с папа Инокентий III

    II. Синодикът на цар Борил

 

[Back to Main Page]