СРЪБСКИЯТ РЕЖИМ
и
РЕВОЛЮЦИОННАТА БОРБА В МАКЕДОНИЯ
( 1912 - 1915 година )
Кирил Пърличев, книгоиздателство "Ал.Паскалев и С-ие", София, 1918г.


ПРЕДГОВОР

ГЛАВА ПЪРВА
 • Хуриета и балканската война от 1912 год.
 • Българските революционни чети - партизански отряди в помощ на съюзнишките сръбски войски пртив турците.
 • След привършване на военните действия и настаняването им в Македония сърбите неприязнено се отнасят спрямо българското население.
 • Населението реагира още от първия ден. Изложения до Българското правитслство и Българския Цар.
 • Междусъюзнишката война и последствията и: открито преследване на всичко българско - език, училища, черкви, учители, свещенници, владици, граждани, селяни; биене, затвор, заточение. Конкретни случаи.

  ГЛАВА ВТОРА

 • Възстанническо движение в Дебър - Струга - Охрид.
 • Прогонване на сръбските войски и установяване българска революционна власт.
 • Фронтът на възстанническите боеви сили.
 • Водителите на възстанието.
 • Изстъпления при потушаване на възстанието.
 • Нови преследвания, гонения и убийства - сега в невъзстанали градове и околии.

 • Педесет и шест години премолчувањe на вистината   /   Fifty-six years of withholding the truth
  Александар Бонев, сп."Македонско дело", Година VII, брой 328, 11.02.2000г., с.26-28

  [Начало]