Българска Академия на Науките. Трудове на Института за българска история

 

 

Славянобългарският фактор в християнизацията на Киевска Русия

 

Проф. Всеволод Николаев

Главен уредник на Института за българска история

 

 

Печатница на БАН

София 1949

Сканове в .pdf формат (10 Мб), любезно предоставени от Иво Константинов, Таня Бояджиева

 

Докладвано от академиците Г. И. Кацаров и Ив. Снегаров в заседанието на Историко-филологичния клон на 20.IV.1948 г.

      Предговор Увод

 

  1. Руски домашни извори: „Сказаніе о испытаніи вѣръ“ от „Повѣсть временныхъ лѣтъ“. Оценки на руски и чужди историографи  4

  2. Чие е авторството на „Сказаніе о испытаніи вѣръ“  17

  3. Българофобия в „Сказаніе о испытаніи вѣръ“  29

  4. За термина „философ“  49

  5. Летописният Владимир преди покръстването  52

  6. Владимир и римските папи  52

  7. Еврейски мисионери  62

 

  8. Относно покръстването на Владимира в Корсун  65

  9. Гръцки извори за покръстване на Владимира и на Киевска Русия  104

10. Западни извори за покръстването на Владимира и на Киевска Русия. Арабската хроника на Яхъя Антиохийски  106

11. Ранното християнизиране на Киевска Русия според гръцки, руски и български извори  113

12. Данните за ранното покръстване на варягите в новооткритата хроника на Марвази  119

13. Ранни християнски влияния от Балканския полуостров към Днепърската равнина  121

14. Книжовни и други културни връзки между Дунавска България и Киевска Русия  139

 

Резюме на руски език  161 Резюме на френски език  165

 

[Back to Main Page]