.
ЦЪРКВА И ЦЪРКОВЕН ЖИВОТ В МАКЕДОНИЯ
.
Петър Петров, Христо Темелски (Македонски Научен Институт, София, 2003)
Историко-географската област Македония

I. ЦЪРКОВЕН ЖИВОТ В МАКЕДОНИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ХI ВЕК
Проникване на християнството в Македония - Църковен живот в пределите на Византия - Македония в пределите на българската държава.  Покръстването - Дейността на св. Климент и Наум в Македония - Македония в диоцеза на българската патриаршия

II. ОХРИДСКАТА БЪЛГАРСКА АРХИЕПИСКОПИЯ (1018-1767 г.)
Създаване, териториален обхват и статут - Архиепископията ­ оръдие на византийската имперска политика - Охридската българска архиепископия през първата половина на ХIII век - Охридската българска архиепископия до края на ХIV век - Охридската българска архиепископия в пределите на Османската империя - Ликвидиране на Охридската българска архиепископия

III. БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА
Македонските епархии в диоцеза на Цариградската патриаршия - Борбите в Скопска епархия
Борбите в Охридска епархия - Църковно-националните борби в Пелагонийска епархия - Църковно-националните борби във Велешка епархия - Църковно-националните борби в Полянинска епархия

IV. МАКЕДОНИЯ В ДИОЦЕЗА  НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ
Изграждане на Българската екзархия - Екзархийското дело на кръстопът - Утвърждаване на екзархийското ведомство в Македония и Одринско - Просветно-културна дейност на Българската екзархия в Македония и Одринско - Българската екзархия и ВМОРО

V. ЦЪРКОВЕН ЖИВОТ В МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1912-1944 г.
Македония в ръцете на сръбските и гръцките завоеватели - Екзархийското дело по време на Първата световна война - Македонските земи между двете световни войни - Екзархийското дело по време на Втората световна война

VI. СЪЗДАВАНЕ НА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ

Резюме на англ. език
Съдържание  -  Съкращения