Образуване на българската държава

Петър Петров

 

Съдържание

 

ПРЕДГОВОР . . . . . . . . . . . 7

 

Дял първи. СЛАВЯНИ И ПРАБЪЛГАРИ ДО ОБРАЗУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

 

Глава първа. БЪЛГАРСКИТЕ СЛАВЯНИ

1. Нападения на Балканския полуостров (V—VI в.) . . . . . . . . . . . 25

2. Заселване на Балканския полуостров . . . . . . . . . . . 58

3. Обществено-икономическо развитие през VI—VII в. . . . . . . . . . . . 72

 

Глава втора. ПРАБЪЛГАРИТЕ

1. Прабългарите до 30-те години на VII в. . . . . . . . . . . . 94

2. Старата Велика България . . . . . . . . . . . 118

3. Прабългарите в Онгъла . . . . . . . . . . . 145

4. Обществено-икономическо развитие през VI—VII в. . . . . . . . . . . . 165

 

Дял втори. ОБРАЗУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

 

Глава първа. ОБРАЗУВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

1. Славяни, прабългари и Византия през 70-те години на VII в. . . . . . . . . . . . 179

2. Създаване и устройство на българската държава . . . . . . . . . . . 209

3. Годината на образуване на българската държава . . . . . . . . . . . 265

 

Глава втора. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА VII В.

1. Период на мирни отношения с Византия . . . . . . . . . . . 288

2. Опитът на Куберовите българи да превземат Солун . . . . . . . . . . . 296

3. Българо-византийската воина през 688—689 г. . . . . . . . . . . . 310

4. Войната с хазарите през 700 г. . . . . . . . . . . . 330

 

5

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . 333

 

СЪКРАЩЕНИЯ . . . . . . . . . . . 341

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗУВАНИТЕ ИЗВОРИ . . . . . . . . . . . 343

СПИСЪК НА ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗУВАНАТА ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . 346

РЕЗЮМЕ НА РУСКИ ЕЗИК . . . . . . . . . . . 349

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК . . . . . . . . . . . 359

РЕЗЮМЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК . . . . . . . . . . . 370

ИМЕНЕН УКАЗАТЕЛ . . . . . . . . . . . 382

ГЕОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ . . . . . . . . . . . 387

 


 

Петър Христов Петров ОБРАЗУВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

Рецензенти: Йордан Андреев, Петър Ангелов

Редактор Елена Атанасова

Художник Веселин Цаков

Худ. редактор Николай Александров

Техн. редактор Венета Кирилова

Коректор Огнян Марков

 

Дадена за набор на 29. V. 1981 г.

Подписана за печат на 22. X. 1981 г.

Излязла от печат на 30. X. 1981 г.

Печатни коли 25. Издателски коли 25.

Условно издателски коли 31,17.

Формат 16/60/90.

Издателски № 22848.

Лит. група П-6.

Тираж 5124.

Цена 4,67 лв.

Код 02/95314-75512/0622-34-81

 

Издателство „Наука и изкуство” — София

Печатница „Тодор Димитров”, клон № 1, пор. 5251

 

[Back]