КАРПОШОВОТО ВЪСТАНИЕ (1689 г.)
 
Проф. д-р Петър Петров (Македонски Научен Институт - София, 1994)
Македонска Библиотека No 25
Речник на турските думи и термини
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

[Back to Main Page]