Поклоннически слова
за
Македония

(Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", София, 1993)

Албум...
Другото е: война и кръв, реки от кръв... - Тончо Жечев

Делото и езикът на Кирила и Методия - Стоян Романски

Делото на Кирила и методия в културната мисия на българския народ - Петър Мутафчиев

Поклонническо слово - Стефан Цанков

Делото на Климента Охридски - Иван Снегаров

Македония като българска земя - Михаил Арнаудов

Прилеп в нашето минало - Иван Дуйчев

Историческата съдба на Македония - Петър Мутафчиев

[Back to Main Page]