Поклоннически слова за Македония

Албум
 
Охрид - улица Охрид - улица Охрид - иконостас с изображението на Света Богородица Църквата "Св. Богородица" - трон

Охрид - изглед от града с църквата "Св. София" Охрид - изглед на града от езерото

Охрид - църквата "Св. Климент" Молебен в двора на църквата "св. Климент" в Охрид (2.VII.1941 г.)

Членове на Академичния съвет с народа пред църквата "Св. Климент" в Охрид (2.VII.1941 г.) Тържествено заседание на Академичния съвет в салона на Българското народно училище (2.VII.1941 г.)

Иконостас на църквата "Св. Климент" Корица от евангелие

Кивот от църквата "Св. Спас" в град Скопие Град Скопие - Калето
Професор Михаил Арнаудов говори на събранието в Битоля (4.VII.1941 г.) Град Струга - къщата на братя Миладинови

[Back to Index]