Предвестници на бурята. Спомени

 

Петър Георгиев Манджуков
 

издава Федерацията на анархистите в България

по случай 110-годишнината от солунските атентати на гемиджиите
София, 2013

 

( книгата е копирана от: http://lib.a-bg.net/2013/05/predvestnici-na-buryata.htm )


Спомените си Манджуков пише между 1946 и 1959 година. По-късно той ги изпраща нелегално в Париж, където от името на Парижката организация на Федерацията на анархокомунистите в България (ФАКБ) са депозирани в документалната библиотека към университета в Нантер, Франция, който получава авторските права за чужбина.
 

Българските анархисти и близки на автора получават 20 ксерокопия от оригиналния ръкопис. По едно от тях е съставено и това издание. То е и най-пълното досега – с минимални промени по оригинала, за да се съхранят възможно най-добре духът на времето и автентичността на историческия текст. Книгата е издадена с подкрепата на Антон Николов, Петко Василев, Кръстю Павлов, Георги Беликапов, Георги Калчев, Александър Ванчев, Александър Наков, Койчо Койчев, Петко Кърпаров и др.
 

Книгата в .pdf формат  (10.4 Мб)

 

        Съдържание:

 

  1. Първи стъпки  (5)
  2. В четата на Гоце Делчев  
(141)
  3. В Цариград и Солун  
(273)
  4. Затишие пред буря  
(427)
  5. Бурята  
(535)

 

[Back to Main Page]