Българската гилотина. Тайните механизми на Народния съд.
П. Мешкова, Д. Шарланов
 
 
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

1. ЦК на БРП (к) - Централен комитет на Българската работническа партия (комунисти)
2. РМС - Работнически младежки съюз
3. БЗНС - Български земеделски народен съюз
4. ПК „Звено" - Политически кръг „Звено”
5. ПЦ на НОВА - Главен щаб на народоосвободителната въстаническа армия
6. ВОЗ - въстаническа оперативна зона
7. СКК - Съюзническа контролна комисия
8. НК на ОФ - Национален комитет на Отечествения фронт
9. ПБ на ЦК на БРП (к) - Политбюро на Централния комитет на Българската работническа партия (комунисти)
10. ВКП (б) - Всесъюзна комунистическа партия (болшевики)
11. ИККИ - Изпълнителен комитет на Комунистическия интернационал
12. ОНС - Обикновено народно събрание
13. МВР - Министерство на вътрешните работи
14. ОК на БРП - Окръжен комитет на Българската работническа партия


[Previous] [Next]
[Back to Index]