Българската гилотина. Тайните механизми на Народния съд.
П. Мешкова, Д. Шарланов

 

 

Приложение № 8

 

 

Централен партиен архив, ф. 250, оп. 1, а. е. 70, л. 44-46

 

ИЗВАДКИ ОТ СВЕДЕНИЕТО НА ГЛАВНИЯ НАРОДЕН ОБВИНИТЕЛ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЗА ПРИСЪДИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪД ДО ЦК НА БРП (к) ОТ 3 ЮЛИ 1945 Г.

 

I. СОФИЯ И СОФИЙСКА ОБЛАСТ ОБЩО:

 

Подсъдими: 2542

Осъдени на смърт: 623 (изп. 174) отс. 22

До живот: 268

15 г.-196

10г.-107

8г.-20

7г.-7

3г.-156

3г.-74

2г.-69

6г.-1

1г. - 146

1г.условно-152

прек. - 81

поч. - 47

12 г. - 1

спр. - 59

оправдани - 470

 

II. ПЛЕВЕН И ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ ОБЩО:

 

Подсъдими: 1890

Осъдени на смърт: 490 (изп. 225)

До живот: 196

15 г.-150

10г.-120

8г.-6

5г.-273

3г.-53

2г.-55

6 г.-2

1г.-162

1г.условно-19

прек. - 3

оправдани - 263

поч. - 10

 

III. БУРГАС И БУРГАСКА ОБЛАСТ ОБЩО:

 

Подсъдими: 860

Осъдени на смърт: 232 (изп. 126)

До живот: 73

15 г.-66

20г.-4

10г.-41

12г.-3

7г.-1

6г.-1

5г.-47

3г.-28

2 г. - 16

1г.-33

1г. условно - 55

6м. - 5

оправдани - 89

поч. - 40

 

IV. ВРАЦА И ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ ОБЩО:

 

Подсъдими: 1161

Осъдени на смърт: 277 (изп. 122)

До живот: 160

15 г.-107

12г.-9

10г.-119

8г.-34

5г.-144

3г.-62

2г.-17

1г.-62

20 г. - 5

поч. - 11

условно - 108

6м. - 5

оправдани - 99

 

V. ПЛОВДИВ И ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ОБЩО:

 

Подсъдими: 1362

Осъдени на смърт: 328 (изп. 170)

До живот: 157

15 г.-107

10г.-90, 20г. - 2

8г.-27

12г.-15, 7г. - 1

6г.-10

3г.-29

2г.-44

1г.условно-109

1г. - 118

оправдани - 188

прекр. - 7

поч. – 20, спр. - 12

 

VI. СТАРА ЗАГОРА И СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ ОБЩО:

 

Подсъдими: 983

Осъдени на смърт: 166 (изп. 108)

До живот: 198

15 г.-115

12г.-9

10г.-71

8г.-18

5г.-121

3г.-42

2г.-41, 4г. - 5

7г. – 4, 6г. - 2

1г. - 67

1г.условно-78

прек. - 6

поч. - 51

12 г. - 1

спр. – 3, на фронта - 1

оправдани - 99

 

VII. РУСЕ И РУСЕНСКА ОБЛАСТ ОБЩО:

 

Подсъдими: 561

Осъдени на смърт: 100 (изп. 53)

До живот: 71

15 г.-61

10г.-31

5г.-45

2г.-31

1г.-51

3г.-14

6г.-10

3г.-14

4г. – 2, 8м. - 4

1г.условно-36

прек. - 7

поч. - 4

12 г. – 1, 6м. - 10

спр. – 1

оправдани - 152

 

VIII. ВАРНА И ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ОБЩО:

 

Подсъдими: 1141

Осъдени на смърт: 302 (изп. 132)

До живот: 100

15 г.-125

10г.-83

5г.-67

8г.-14

3г.-34

12г.-3

2г.-38

6г.-32

1г. - 146

1г.условно-84

прек. - 81

поч. - 9

6г. 6м. - 1

спр. - 30

оправдани - 114

 

IX. ГОРНА ДЖУМАЯ И ГОРНОДЖУМАЙСКА ОБЛАСТ ОБЩО:

 

Подсъдими: 333

Осъдени на смърт: 100 (изп. 45)

До живот: 93

15 г.-37

10г.-25

12г.-1

5г.-26

3г.-3

2г.-7

1г.-14

6г.-1

1г. - 146

1г.условно-152

оправдани - 11

поч. - 10

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

 

Подсъдими: 10919

Осъдени на смърт: 2618 (изп. 1046)

До живот: 1226

15 г.-946

10г.-627

20г.-28, 8г. - 134

5г.-1006

3г.-332, 8м. - 4

7г.-134

1г.-724, 4г. - 7

6г.-48, 6м. - 5

6г. 6м. - 1

1г.условно-652

прек. - 104

поч. - 202

12 г. - 41

спр. – 104, на фр. - 1

оправдани - 1485

 

Забележка: съкращенията в сведението са направени от Георги Петров. Те означават следното: подс. - подсъдими; см. - издадени смъртни присъди; изп. - изпълнени смъртни присъди; дожив. - доживотен строг тъмничен затвор; поч. - починали; опр. - оправдани; прекр. - прекратени преписки; спр. - спрени дела; усл. -условно осъдени; на фр. - лица, които са на фронта; отс. - отсъстващи.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]