Българската гилотина. Тайните механизми на Народния съд.
П. Мешкова, Д. Шарланов

 

 

Приложение № 6

 

 

Архив на МВР, НС П-23, л. 187

 

ТУК - Главния народен обвинител

Тук - г. Министъра на правосъдието

 

 

Министерство на войната

военно-съдебна служба

№63

6 януари 1945 г.

София

 

Известявам, че за времето от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. военните съдилища в страната са дали следната деятелност по Закона за защита на държавата:

 

Възбудено наказателно преследване против

12,869 души

Предвидено по Закона смъртно наказание за

12,461 души

 

От тях:

 

Осъдени на смърт

1,590 души

Осъдени на доживотен строг тъмничен затвор

1,133 души

Осъдени на временен затвор

7,314 души

Оправдани

2,832 души

 

От осъдените на смърт:

 

Присъствено осъдени

405 души

Отсъствено осъдени

1,185 души

Екзекутирани

199 души

 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР - Началник на службата

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]