Българската гилотина. Тайните механизми на Народния съд.
П. Мешкова, Д. Шарланов
 

Приложение № 12

  

Централен държавен архив, ф. 88, оп. 2, а. е. 140, л. 28
ПРОТОКОЛ

Първият състав на Народния съд за Врачанска област -гр. Враца, с присъдата си от 10 април 1945 година по нак. дело № 65/45 година е осъдил на смърт подсъдимите:

1. Павел Минков Панов от с. Голово, Ореховско,

2. Борис Антонов Горанов от гр. Бяла Слатина,

3. Лукан Лилов Луканов от гр. Бяла Слатина,

4. Никола Йорданов Шинкчийски от гр. Лом,

5. Георги Стоянов Георгиев от с. Костичовци, Бялоградчишко,

6. Димитър Илиев Митов от с. Кален, Врачанско,

7. Никола Овчаров поп Христов от с. Долна Кремена, Врачанско,

8. Петър Симеонов Тачев от с. Рибен, Плевенско,

9. Христо Лефтеров Кирков от с. Добруша, Врачанско,

10. Христо Стайков Георгиев от с. Роман, Врачанско,

11. Нещко Цолов Иванов от с. Синьо бърдо, Врачанско,

12. Никола Кирилов Цаков от с. Батулци, Врачанско,

13. Милко Станоев Дшнитров от с. Иваповци, Видинско, и

14. Стефан Димитров Кръстев от с. Долна Кремена, Врачанско,

за това, че през разпи времена от 1 януари 1941 година до 9 септември 1944 година в страната или извън пея във връзка с водената външна и вътрешна политика на правителствата са заповядали, поощрявали и извършвали убийства, тежки телесни повреди, палежи, грабежи, обири и изтезания, доброволно са служили и предавали на полицията, жандармерията и войската такива сведения, които са се отнасяли до безопасността или важни интереси на партизаните и други борци за народните свободи.

Осмените на смърт са настанени в килии №№ 4, 5, 6, 11, 12, 13 и 14 по двама.

На основание чл. чл. 605, 610 п. п. 1, 2 и 3; 611 и 613 от закона за наказателното съдопроизводство, съгласно предвидените в чл. чл. 556-576, без чл. чл. 572, 573 и 576 от правилника за затворите и чл. 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, в присъствието на д. з. прокурора при Врачанския областен съд - Борислав Г. Найденов, свещениците - протоерей Никола Спасов и свещ. Димитър п. Тодоров, директора на Врачанския местен затвор Лозан Монов, полит. лекар при 6-а Дивизионна болница - д-р Пастармаджиев в чин майор, и секретаря на Врачанския областен съд - Емил П. Андреев, на 10 април 1945 година в 8.30 часа вечерта, всички осъдени на смърт се изведоха от килиите от главния надзирател Владии Игнатов и надзирателите Нино Джанабетски и Йордан Иванов.

Осъдените на смърт се построиха в коридора на първия етаж на затвора извън решетката, в присъствието на поменатите вече служебни лица, дежурните надзиратели и милиционери, след като се направи проверка на самоличността на осъдените, прокурорът заповяда на секретаря на областния съд да прочете гласно присъдата, предмет на изпълнението. След прочитане на присъдата двамата свещеници прочетоха съответните молитви и поканиха осъдените, които желаят, да приемат святото причастие. В канцеларията на главните надзиратели всички осъдени по двама по собствено техно желание приеха святото причастие.

Осъдените се разделиха на две групи и изведоха в двора на затвора. От там се довеждаше всека група по отделно и последователно до определеното за разстрелване място -450 крачки югозападно от изходните врата на затвора.

Групите осъдени се придружаваха от затвора до поменатото място за разстрелване, както следва:

1. Първата група от 6 осъдени, от надзирателя Нино Джанабетски и надзирателя Илия Николов Станков и четири души милиционери.

2. Втората група от 8 осъдени, от надзирателя Нино Джанабетски и надзирателя Илия Николов Станков и четири души милиционери.

В 9.45 часа вечерта се разстреляха от назначените за това лица всички осъдени. Телата на разстреляните 20 минути след разстрелването се прегледаха обстойно от д-р Пастармаджиев, полит. лекар 6-а Дивизионна болница, в чин майор, който установи, че всички разстреляни са престанали да живеят.

Свещениците прочетоха съответните молитви, след което прокурорът даде нареждание труповете на разстреляните да бъдат погребани.

За така изпълнената смъртна присъда върху осъдените, поменати по-горе, се състави настоящият протокол, препис от който заедно с препис от присъдата да се представи в Министерството на правосъдието, за сведение. Да се съобщи и на първия състав на Народния съд за Врачанско, гр. Враца, за изпълнението на същата присъда, на който съд да се изпрати и препис от настоящия протокол.

гр. Враца, 10 април 1945 година

На Врачанския областен съд, д. з. ПРОКУРОР
Бор. Г. Найденов

На същия съд, СЕКРЕТАР
Ем. П. Андреев


[Previous] [Next]
[Back to Index]