Българската гилотина. Тайните механизми на Народния съд.
П. Мешкова, Д. Шарланов
 

Приложение № 11

Централен държавен архив, ф. 88, оп. 2, а. е. 140, л. 50
АКТ

Подписаните: Асен Мих. Барутчийски, зам.-прокурор при Плевенския областен съд, Митко Кузов - секретар при Плевенския областен съд, Георги Петров, директор на Плевенския затвор, д-р Георги Мирчев Луковитски - градски лекар, и свещеник Борис Александров Васев в изпълнение писмото на господина прокурора при Плевенския областен съд под № 4-945-1 от 14.11.945 година, с което се предписва присъда № 1 от 14.11.945 година по лак, дело № 1/1944 година на третия състав на Плевенския народен съд, относно осъдените на смърт

1) Кап. Христо Илиев Раков от гр. Плевен,

2) поручик Васил Игнатов Гечев от гр. Плевен,

3) подпоручик Христо Костов Костов от гр. Плевен,

4) подпоручик Никола Ганев Николов от гр. Ловеч,

5) подпоручик Кирил Банков Батолов от гр. София,

6) подпоручик Тодор Димитров Пейчев от с. Гост, Брез-нишко,

7) подпоручик Пею Иванов Радоичев от гр. Плевен,

8) подпоручик Георги Иванов Манев от гр. Плевен,

9) подпоручик Милко Лачев Минков от гр. Ловеч,

10) подофицер Георги Атанасов Нинов от с. Садовец, Луковитско,

11) подоф. Колю Пенков Патарински от с. Угърчин, Ловчанско,

12) кан. подоф. Георги Илиев Георгиев от с. Стижерово, Свищовско,

13) кан. подоф. Иван Ченков Пенев от с. Ореш, Свищовско,

14) кан. подоф. Вълю Цанков Иванов от с. Малък вършец, Севлиевско,

15) кан. подоф. Иван Маринов Иванов от с. Шумата, Севлиевско,

16) кан. подоф. Стамен Симеонов Стаменов от с. Ъглен, Луковитско,

17) кан. подоф. Недю Минчев Недев от с. Каменец, Плевенско,

18) Да.маскин Стоянов Ачев от с. Пелишат, Плевенско,

19) Никола Кръстев Симеонов от с. Садовец, Луковитско,

20) кан. подоф. Нано Иванов Влахов от с. Карлуково, Луковитско и

21) редн. Димитър Петров Стефанов от с. Ракита, Луковитско, а понастоящем затворници в Плевенския затвор, да бъде приведена в изпълнение веднага, съгласно чл. 10 от Наредба-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната воина срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея.

Днес, 15.11.1945 година, в един часа се приведе в изпълнение присъдата, упомената по-горе. Свещеникът прие изповедта им и осъдените приеха светото причастие. Дадена им бе последна дума от зам.-прокурора. Секретарят прочете присъдата, след което осъдените бяха екзекутирани. Смъртта на същите бе констатирана от лекаря. Погребаха се и свещеникът извърши религиозна служба.

За гореизложеното се състави настоящият акт и преподписа от горепоменатите лица.

На Плевенския обл. съд - зам.-прокурор: п. А. Барутчийски

На Плев. обл. съд - секретар: п. М. Кузов

На Плевенския обл. затвор - директор: п. Г. Петров

Луковитски градски лекар: п. Д-р Г. Мирчев и

Свещеник: п. Б. Александров.

ВЕРНО,
на прокурора при Плевенския областен съд,
СЕКРЕТАР:


[Previous] [Next]
[Back to Index]