Българската гилотина. Тайните механизми на Народния съд.
П. Мешкова, Д. Шарланов
 

БИБЛИОГРАФИЯ
 

I. ИЗТОЧНИЦИ

1. Централен партиен архив

ф. 146, оп. 2, 4, 5, 6  (Архив на Георги Димитров)
ф. 250, оп. 1 (Архив на Георги Петров)
ф. 203, оп. 1 (Архив на д-р Минчо Нейчев)
ф, 1, оп. 5, 6, 7 (Архив на Политбюро на БКП)
ф. 1, оп. 22 (Архив на Военния отдел при ЦК на БРП /к/)
мф. 429, 430, 431 (Архив на ЦК на БРП /к/)

2. Централен държавен архив

ф. 136, оп. 1,1а (Архив на Министерски съвет)
ф. 88, оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9,10 (Архив на Министерството на правосъдието)
ф. 28, оп. 1 (Архив на Националния комитет на Отечествения фронт)

3. Централен държавен исторически архив ф. З, оп. 15 (Монархически институт)

4. Архив на Министерството на вътрешните работи

ф. 37, оп. 1
НС-II (Народен съд)

5. Дневници на Народното събрание XXV ОНС

6. Вестници

в. „Отечествен фронт" 1944-1945 г.
в. „Работническо дело" 1944-1945 г.
в. „Изгрев" 1944-1945 г.
в. „Земеделско знаме" 1944-1945 г.
в. „Народен съд" 1944-1945 г.
„Държавен вестник" 1944-1946 г.
 

II. ЛИТЕРАТУРА

1. Богдан Филов. Дневник, С. 1990
2. Константин Муравиев. Събития и хора, С. 1992
3. Стойчо Мошанов. Моята мисия в Кайро, С. 1991
4. Говори радиостанция "Христо Ботев", т. III, С. 1951
5. Въоръжената борба на българския народ против фашизма, 1941-1944. Документи, С. 1962
6. Съветниците на цар Борис III. Народен съд. Дознания, С. 1993


[Previous] [Next]
[Back to Index]