Българска Академия на Науките

Институт за История

 

Политическа география на средновековната българска държава

Първа част от 681 до 1018 г.

 

Петър Коледаров

 

 

Отговорен редактор Васил Гюзелев

Издателство на Българска Академия на Науките

София 1979

 

Карта № 6. Териториално нарастване на България от 831 г. до края на IX век (през управлението на хановете Маламир и Пресиан и князете Борис I и Владимир)

 

Съдържание

Карти

Като .djvu файл (35.1 Мб)

Корица..

   Увод

 

1. Характер, териториална структура и правен статут на границите на българската държава от края на VII до началото на XI в.

 

2. Първоначална територия на българската държава при нейното образуване и утвърждаване (631—800 г.)

 

3. Териториално разширение на България през IX в.

 

4. Границите на България до 70-те години на X в.

 

5. Граници на българската държава от 970 до 1018 г.

 

Заключение

 

Списък на картните изображения

Списък на съкращенията

Показалец на личните имена   —   Показалец на географските обекти

 

Политическая география средневековой болгарской державы. Резюме (RU)

Political geography of medieval Bulgaria. I. From 681 to 1018. Summary (EN)

 

[Back to Main Page]