Кирил и Методий в българската Моравия

Петер Юхас

 

Петер Юхас

 

Кирил и Методий в българската Моравия

 

Издателска къща Огледало, София, 2000

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР . . . . . . . 3

ЕДНА ИЛИ ДВЕ МОРАВИИ СА СЪЩЕСТВУВАЛИ ПО ВРЕМЕ НА МОРАВСКАТА МИСИЯ . . . . . . . 11

КОЯ МОРАВИЯ СА ВЛАДЕЕЛИ МОЙМИР I И РОСТИСЛАВ . . . . . . . 24

КЪДЕ Е МИНАВАЛА ЮЖНАТА ГРАНИЦА НА ВЕЛИКА МОРАВИЯ . . . . . . . 49

И БОГ Е БЕЗСИЛЕН ДА ПРОМЕНИ МИНАЛОТО, НО СЪБИТИЯТА СЕ ПРЕДАВАТ НЕ ТАКА, КАКТО СА СЕ СЛУЧИЛИ . . . . . . . 52

ЗАЩО ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ Е БИЛО ОСЪДЕНО НА МЪЛЧАНИЕ ВЪВ ВИЗАНТИЯ . . . . . . . 70

КОГА КИРИЛ И МЕТОДИЙ СА ПРИСТИГНАЛИ В МОРАВИЯ . . . . . . . 75

КАК Е БИЛО ВЪЗМОЖНО КИРИЛ И МЕТОДИЙ ДА БЪДАТ ПРИЗОВАВАНИ НА АУДИЕНЦИЯ ОТ РИМСКИЯ ПАПА И ОТ ВИЗАНТИЙСКИЯ ИМПЕРАТОР . . . . . . . 79

НА КОГО СА СЛУЖИЛИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ . . . . . . . 96

ЛЕГЕНДАРНИ ЛИ СА ДАННИТЕ ЗА МИСИОНЕРСКАТА ДЕЙНОСТ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ СРЕД СЛАВЯНОБЪЛГАРИТЕ . . . . . . . 101

КЪДЕ Е БИЛА ЕПИСКОПСКАТА ЕПАРХИЯ НА МЕТОДИЙ . . . . . . . 108

ПАНОНСКА ИЛИ ИЛИРИЙСКА Е БИЛА ЕПИСКОПИЯТА НА МЕТОДИЙ . . . . . . . 124

СВЕЩЕНОДЕЙСТВАЛ ЛИ Е МЕТОДИЙ И В МАЛКА МОРАВИЯ . . . . . . . 148

ОТКЪДЕ Е МИНАВАЛ "МОРАВСКИЯТ ПЪТ", ПО КОЙТО КИРИЛ И МЕТОДИЙ СА СЕ ОТПРАВИЛИ ПО ВРЕМЕ НА МИСИЯТА СИ . . . . . . . 180

СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО ТРАДИЦИОННО СХВАЩАНЕ ЗА ВЕЛИКОМОРАВИЯ ИЛИ "РЕКОНСТРУКЦИЯТА" НА ИСТОРИЯТА НА МОРАВИЯ . . . . . . . 183

 

БЕЛЕЖКИ . . . . . . . 194

ПОСЛЕСЛОВ . . . . . . . 211

РЕЗЮМЕ НА РУСКИ ЕЗИК . . . . . . . 214

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК . . . . . . . 216

 


 

 

Петер Юхас

КИРИЛ И МЕТОДИЙ В БЪЛГАРСКАТА МОРАВИЯ

 

Унгарска, първо издание

Редактор Пламен Анакиев

Рецензент ст. н.с. Трендафил Кръстанов

Издателска къща Огледало, 2000

 

ISBN 954-90553-6-1

 

[Back to Index]