Кирил и Методий в българската Моравия

 

Петер Юхас

 

Издателска къща Огледало, София, 2000

 

Сканове на сайта www.bulgari-istoria-2010.com

 

Съдържание

 

     Предговор

  1. Една или две Моравии са съществували по време на Моравската мисия

  2. Коя Моравия са владеели Моймир I и Ростислав

  3. Къде е минавала южната граница на Велика Моравия

  4. И бог е безсилен да промени миналото, но събитията се предават не така, както са се случили

 

  5. Защо делото на Кирил и Методий е било осъдено на мълчание във Византия

  6. Кога Кирил и Методий са пристигнали в Моравия

  7. Как е било възможно Кирил и Методий да бъдат призовавани на аудиенция от римския папа и от византийския император

  8. На кого са служили Кирил и Методий

  9. Легендарни ли са данните за мисионерската дейност на Кирил и Методий сред славянобългарите

 

10. Къде е била епископската епархия на Методий

11. Панонска или илирийска е била епископията на Методий

12. Свещенодействал ли е Методий и в малка Моравия

13. Откъде е минавал "Моравският път", по който Кирил и Методий са се отправили по време на мисията си

 

14. Създаването на така нареченото традиционно схващане за Великоморавия или "реконструкцията" на историята на Моравия

 

Бележки  (Бележките са вкарани в текста, В.К.)

    Послеслов

 

Петер Юхас. Кирилл и Мефодий в Болгарской Моравии (RU)  —  Peter Juhas (Yuhas). Cyrillus and Methodius in (the) Bulgarian Moravia (EN)

 

[Back to Main Page]