.
МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КРЪЖОК (1938–1941 г.) *
.
Доц. д-р Петър Галчин  (сп. Македонски Преглед, София, бр. 1 & 2, 2002)


   Увод

Част 1. Политическата поръчка
Част 2. Възвръщане към българските корени

Summary  -  Резюме

[Back to Main Page]* Любезно предоставен от Ангел Апостолов