Старобългарски език

Кирил Мирчев 
 

Кратък граматичен очерк на класическия
старобългарски език от 9 до 11 век

1972 - 2000
 

(обработена от Емил Петров)

mirchev_starobalgarski_ezik.pdf   ( 0.7 Мб)


[Back to Main Page]