Българете въ Македония
Издирвания и документи за техното потекло, език и  народность

отъ Йорданъ Ивановъ
доцентъ въ Софийскиятъ университетъ

Съ етнографска карта и статистика
 

Издание на Българската Академия на Науките
отъ фонда "Напредъкъ"

София - Държавна печатница
1915

 
 
ivanov_bylgarete_v_makedonija.pdf   ( 17.0 Мб)
 
 [Back to Main Page]