Тракийският език

 

Владимир Георгиев

 

Издание на БАН, София 1957

 

Любезно предоставено от Асен Чилингиров

Сканове в .пдф файл (15.9 Мб)

    Съдържание:

    Увод 3

Глава I: Тракийските надписи от Тракия, Дакии и Мизия
    1. Надписът върху четирите сребърни съда от Дуванли 5
    2. Надписът върху първия златен пръстен от Дуванли 10
    3. Другите надписи от Дуванли 14
    4. Надписът върху златния пръстен от Езерово 16
    5. Надписът върху сребърното тасче от Александрово 21
    6. Надписът от Браничево 23
    7. Надписът от Дакия 25
    8. Надписът от Мизия 26

Глава II: Самотракийските надписи
    1. Надписите 27
    2. Данни за тълкуване на самотракийските надписи 29
    3. Тракийски надписи 31
    4. Гръмки надписи 36
    5. Заключение 40
    6. Приложение: самотракийските глоси и собствени имена 40

Глава III: Тракийски (и фригийски) думи и изрази, заети в гръцки език
    1. δᾶ 43
    2. ἰή 43
    3. εὐποῖ σαβοῖ 43
    4. εῦαὶ σαβαῖ, εὐαί 45
    5. ὑῆς Ἄττης, Ἄττης ὑῆς 46
    6. ὀττοτοτο τοτοῖ δᾶ 47
    7.παπαῖ 49
    8. πόποι 50
    9. βαβαί 51
    10. βαβαὶ σατρε 52

Глава IV: Тракийският език
    1. Лексиката на тракийския език 54
        а) Глоси 55
        б) Думи, възстановени въз основа на тълкуване на собствени имена 56
    2. Същността на тракийския език 65
    3. Дако-мизийски, албански и тракийски 70
    4. Армено-фригийски и тракийски 74
        а) Глоси 74
        б) Изтълкувани думи от надписите 75

Глава V. Заключение 77

Допълнение към стр. 25 84

    Послеслов 84
    Показалец 85
        1. Тракийски 85 — 2. Други езици 91

Образи 100

 

[Back to Index]