Паметна битка на народите

(Европейският югоизток и османското завоевание — края на XIV и първата половина на XV в.)

 

Бистра Цветкова

 

Второ основно преработено и допълнено издание

Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна, 1979

 

Сканове в .pdf формат (19.3 Мб)

  

Съдържание

Албум..

      Предговор 

1. Историческата мисъл и източниците да епохата

    Книжнината по проблемите на османското завоевание и ранния османски режим в Европейския югоизток  —  Извори

 

2. Балканските страни в борба срещу османските завоеватели

    Съпротивителни усилия на българите в края на XIV и първата половина на XV в.  —  Сърбия, Зета, Босна и Хърватско срещу османската опасност  —  Отпорът на непокорните планини (Албания)  —  Последни усилия за спасение на погиваща Византия  —  Влахия и Молдавия отстояват свободата си

 

3. Османският режим в балканските земи

    Методи на завоевание и утвърждаване  —  Феодално земевладение  —  Управление на балканските земи  —  Режим на подвластното население  —  Градове и градски живот

 

4. Европейските държави и османската опасност

    Унгария, Полша и Чехия  —  Папството, Венеция, Генуа и останалите италиански държавици  —  Англия, Франция, Испания и Германия

 

5. «Дългият» поход на Владислав III Ягело и Янош Хуняди в балканските земи

    Подготовка за борба  —  «Дългият» поход и балканските народи

 

6. Паметна битка на народите

    Подготовка на втория поход на Владислав III Ягело и Янош Хуняди  —  На път през българските земи  —  Паметна битка на народите  —  Заключителни думи

 

Библиография  —  Съкращения

Bataille memorable des peuples

 

[Back to Main Page]