|| Macedonia - books in BG, RU ||  || Macedonia - books in EN, DE, FR ||  || MSI - Sofia ||  || Newspaper 'Makedonija' ||
|| Galleries ||  || Video ||
|| Sister sites ||  || Links ||  || Тechnical ||

"УЧАСТНИЦИТЕ ГОВОРЯТ"

 
[ Спомени ]
[ Езикознание ]
[ Етнография ]
[ История ]
[ Статии ]
[ "Участниците говорят" ]
[ Литература ]
[ Краезнание ]
[ Нови книги ]
[ Памфлети ]
[ Новопостъпили.. ]

 
 • Някои спомени на проф. протопрезвитер Благой Чифлянов

 • Благой Чифлянов  (2016?)
   
 • Борбата на македонеца. Исторически очерк върху причините и развитието на революционното движение в Македония

 • Константин Кондов  (1903)
   
 • Mъките и тъгите на македонеца подъ турските зверства

 • Анастас Петличков  (1914)
   
 • За Юстиниановы права на Охридска архиепископия. Или за цьрковна независимость и самостоятелность на Охридско-Българско Священноначалие

 • Натанаил Зографски (Охридски)  (1873)
   
 • Защо убих Тодор Паница?

 • Менча Кърничева  (1993)
   
 • Преживяно. Първи речи. 1900-1902 г.

 • Иван Димитров Строгов  (1902)
   
 • Първото послание до Негово Величество Царя

 • д-р Иван Строгов  (1933)
   
 • Участие Сербии в войне 1877-78 гг. В Берлине на Конгрессе и др.

 • Георгий Бобриков  (1912)
   
 • Берлинский конгресс 1878 года

 • Дмитрий Анучин  (1912)
   
 • Стамболовщината в Македония и нейните представители

 • Вардарски (Петър Попарсов)  (1894)
   
 • Македония и нейните претенденти, или Сърбия, Гърция и България за Македония

 • Димитър Спиров  (1890)
   
 • В.М.Р.О.

 • Иван Михайлов  (1978)
   
 • Престъпното безумие и анкетата по него. Факти и документи

 • Иван Евстратиев Гешов  (1914)
   
 • Националните малцинства и самоопределението на народите. Трагедията на Балканите

 • Павел Шатев  (1936)
   
 • Поездка на Балканы. Заметки военнаго корреспондента

 • Евгений Чириков  (1913)
   
 • Рамон Мунтанер. Хроника (Експедицията на каталонците на Изток)

 • Росица Панова (прев.)  (1994)
   
 • Около болгарской войны. Дневникъ и сорокъ девять любительскихъ фотографій

 • Александр Пиленко  (1913)
   
 • Българската правда и грьцката крывда

 • Мелетий Софийски  (1872)
   
 • Моите спомени от септемврийските събития 23–28.IX.1923 год., станали в гр. Фердинанд и околията

 • Прот. Йордан Попов  (1931)
   
 • Аграрният въпрос в Македония и Одринско

 • Анастас Христов  (1909)
   
 • Погрома на България. Виновникътъ

 • Методи Кусев  (1914)
   
 • Македония в своите жители само сърби нема

 • Методи Кусев  (1913)
   
 • Страданията на 323 македонски заточеници в Дияр-Бекир през 1903-1904 г.

 • Георги Т. Ачков  (1923)
   
 • Спомени и мисли за Гоце Делчев

 • Климент Шапкарев  (1934)
   
 • Приключенията на Дряновския манастир на 1876 година

 • свещ. Петко Франгов  (1880)
   
 • Духът на Македония. Сборник от биографии и характеристики на македонски революционери

 • Георги Баждаров  (1923)
   
 • Бегли спомени за Македония

 • Андрей Тошев  (1941)
   
 • Из македонската земя. Впечатления и бележки

 • Георги Баждаров  (1926)
   
 • Отзвуци

 • Евтим Спространов  (1924)
   
 • Изминат път. 1906-1936. (Т. I)

 • Данаил Крапчев   (1936)
   
 • Бележки върху козните и домогванията на елинизма в Македония от най-ново време. Съвременни разкрития

 • Вестителев (Георги Трайчев)   (1904)
   
 • Македония. Що става в Македония с българите и какво треба да се прави

 • Спас Харизанов   (1880)
   
 • Гарванската Голгота (2 март 1923 год.)

 • И. К. на Съюза на македонските емигранти   (1924)
   
 • 1908. Писма от Македония (Пътни бележки, наблюдения и впечатления)

 • Петър Завоев   (1916)
   
 • Перед историческим рубежом. Балканы и Балканская война

 • Лев Троцкий   (2011)
   
 • Македонското освободително дeло

 • Димо Хаджидимов  (1900)
   
 • Македонското освободително дело на българска почва

 • Гьорчо Петров  (1902)
   
 • Очерк на дипломатическата история на балканските държави  ( непълна )

 • Стоян Данев  (1922)
   
 • Вестникарски репортажи от мачовете между "Левски" (София) и "Македония" (Скопие) през 1942 г.

 • в. Спорт и др.  (1942)
   
 • Писма за Македония. Отговор на г. Я. Сакъзов

 • Христо Матов  (1910)  [ любезно предоставено от  Persone]
   
 • Сръбскитe претенции в Западна България

 • от Дримколов (Христо Матов)  (1897)  [любезно предоставено от Славчо Стоянов]
   
 • Истината по положението в Македония

 • Антон Страшимиров  (1908)  [ любезно предоставено от  Persone]
   
 • Михаил Герджиков и подвигът на тракийци 1903 г. Документален сборник

 • съст. Надежда Недкова, Евдокия Петрова  (2002)  [ любезно предоставено от Надежда Недкова ]
   
 • Бежанският въпрос в България  (с галерия)

 • Българско дружество Червен кръст  (1925)
   
 • Сборник РОДИНА. Книга първа (1937-1938)  (текст + .pdf файл)

 • Българо-мохамеданската културно-просветна и благотворителна дружба „Родина” в гр. Смолян  (1939)
   
 • Българин съм   ("Цариградски вестник", 1851-1861)

 • Йордан Хаджиконстантинов-Джинот. Съст. Иван Радев  (1993)
   
 • Христо Ботев. Статии по политически и обществени въпроси. Кореспонденция. (т. III)

 • ред. Миxаил Димитров  (1940)
   
 • Пере Тошев (личност и дeло)  (с галерия от факсимилета)

 • Светозар Тошев  (1942)   [любезно предоставено от Черньо Пеев]
   
 • Кръсте Мисирков и за българските работи в Македония

 • Веселин Трайков  (2000)
   
 • Гоце Делчев. Писма и други материали

 • съст. Дино Кьосев  (1967)
   
 • Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Tом I

 • Вълко Червенков, Васил Коларов, Станке Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров  (1950)
   
 • Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Tом IV

 • Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов  (1951)
   
 • Принос към историята на Вътрешната Македоноодринска Револ. Организация (градивен период) за времето 1900 до 1903 г. ,  Н. П. Русински  [любезно предоставено от "Работно ателие за македонска история"]

 •  
 • Духовните качества на македонските българи,  Георги Трайчев  (1928)  [любезно предоставено от "Работно ателие за македонска история"]

 •  
 • Биографии (с оригинални техни материали) от: 

 •     Йордан Хаджиконстантинов-Джинот (1818-1882),     Йоаким Кърчовски (ок.1750-ок.1820),
       Йосиф Ковачев (1839-1898),     Димитър и Константин Миладинови (1810-1862; 1830-1862),
       Натанаил Зографски (1820-1906),    Кирил Пейчинович (ок.1770-1845),
       Райко Жинзифов (1839-1877),     Кузман Шапкарев (1834-1909)   [любезно предоставени от Бугараш]
   
 • Битолския вилает след Илинденско-Преображенското въстание

 • доклад на Андрей Тошев, българското търговско аташе в Битоля, 1904 г.
   
 • Защо дойдохме?

 • Речта на войводата Панче Михайлов в Кюстендил, 1922 г.
   
 • Правила на Македонският възстаннически комитет

 • 20 февруари 1879 г.
   
 • Борбите на македонския народ за освобождение

 • Димитър Влахов  (Виена, 1925)  [любезно предоставено от "Работно ателие за македонска история"]
   
 • Македонския въпрос, България, Балканите и Общността на Народите 

 • Д-р Христо Татарчев (1996)
   
 • Поклоннически слова за Македония (1941 г.) 

 • Иван Снегаров, Михаил Арнаудов, Иван Дуйчев, Петър Мутафчиев и др. (1993)
   
 • Сръбският режим и революционната борба в Македония, 1912 - 1915 г.

 • Кирил Пърличев (I. изд. 1918)
   
   

  Иван Михайлов:

 • Ето какво казва и Кр. П. Мисирков,  Иван Михайлов

 •  
 • За некои наши прашања

 • Иван Михаjлов, Рим (1976)
   
 • Как пишеха нашите народни будители и герои,  Иван Михайлов

 •  
 • Иван Михайлов - биография

 •  
 • Иван Михайлов - Радко: Аз съм българин от Македония

 • Непубликувано интервю в Рим със скопския журналист Борис Вишински
   
 • Истинският образ на неуравновесения Кр. Мисирков

 • Иван Михайлов (1969)
   
 • Като съм българин, не съм ли македонец?

 • Иван Михайлов  (Македонска трибуна, 1971)  [любезно предоставено от Баш Бугараш]
   
 • Да се спасиш като загинеш - Непубликувани Спомени, Дневници и Материали

 • Иван Михайлов (2002)
   
 • Иван Михайлов – Статии

 •  
 • Quo Vadis, Bulgaria?

 • Иван Михайлов (1937; 1996)