Библиотека «Из нашето минало»

Поредица „Противоречиви истини от българската история“

 

Окупационен фонд, основан за създаване на Руско-Дунавска област. Сборник исторически документи

 

Превод от руски Галина Христова

 

Първо издание - Окупаціонный фонд основанный для устройства Русско-Дунайской области, Българска народна печатница, София, 1892 г.

Издателство „Сексагинта Приста“, Русе, 1993

Сканове в .pdf формат (10.4 Мб)

 

Съдържание

 

    Вместо увод  (Иван Калов, 1993 г.)

    Предговор  (Димитър Петков, януарий 1893 г.)

 

Окупационен фонд, основан през 1879 година от остатъка от приходно-разходните суми на Управлението на императорския комисар в България

Документи  (1-233)

 

 

[Back to Main Page]