Моитѣ спомени отъ войнитѣ 19121918. Часть I. Спомени отъ Балканската война 1912—1913

Отонъ Барбаръ

 

Съдържание

 

1. Мобилизация и съсредоточаване . . . . . . . . . . . 1

2. Обявяване войната и минаване границата . . . . . . . . . . . 5

3. Боятъ при Гечкенлий—Селиолу на 9.Х. 1912 г. . . . . . . . . . . . 8

4. Следъ първия бой . . . . . . . . . . . 16

5. Къмъ Люле-Бургасъ . . . . . . . . . . . 18

6. Боеветѣ при Люле-Бургасъ на 16, 17 и 18 X . . . . . . . . . . . 19

7. Следъ боеветѣ при Люле-Бургасъ . . . . . . . . . . . 27

8. Къмъ Чаталджа . . . . . . . . . . . 29

9. Чаталджанскитѣ боеве . . . . . . . . . . . 31

10. Холерата . . . . . . . . . . . 38

11. Примирие . . . . . . . . . . . 41

12. Въ Силиврия . . . . . . . . . . . 43

13. Прекѫсване на примирието и „новия планъ” . . . . . . . . . . . 52

14. Зимата . . . . . . . . . . . 56

15. На позиция . . . . . . . . . . . 59

16. Втората война съ турцитѣ . . . . . . . . . . . 60

17. Боятъ при Елбасань . . . . . . . . . . . 62

18. Въ Чаталджа . . . . . . . . . . . 64

19. Къмъ родний край . . . . . . . . . . . 73

20. Предъ съюзнишката война . . . . . . . . . . . 80

21. Войната съ сърбитѣ . . . . . . . . . . . 81

22. Къмъ гръцкия фронтъ . . . . . . . . . . . 83

23. Боятъ съ гърцитѣ на 14.VII 1913 г. . . . . . . . . . . . 88

24. Отстѫпление . . . . . . . . . . . 92

25. Третото примирие . . . . . . . . . . . 93

26. Миръ . . . . . . . . . . . 94

 


 

Редактор Рашко Сугарев

Худ. редактор Рачо Буров

Техн. редактор Траянка Кацарска

Формат 60x90/16.

Тираж 2086 екз.

Печатни коли 6, 25.

Издателски коли 6,25.

Техническа поръчка № 21200.

Цена 25 лв.

 

Печат — Военноиздателски комплекс “Св. Георги Победоносец”

ISBN 954-509-028-6

[Next]

[Back to Index]