Проучвания върху средновековието и по-новата история на Вардарска Македония

Николай Овчаров

 

Николай Димитров Овчаров

 

Проучвания върху средновековието и по-новата история на Вардарска Македония

Ново след Йордан Иванов

 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски” София, 1994

 

 

В памет на светия старец Гавраил, игумен на Лесновския манастир

 

Съдържание

 

КАТО ЖЕЛАЕХ ДА ПРОУЧА . . . . . . . 5

 

ГЛАВА I. СКРИПТОРИИТЕ НА „СВ. СОФИЯ” И „СВ. БОГОРОДИЦА ПЕРИВЛЕПТА” ПО ДАННИ ОТ НОВООТКРИТИТЕ РИСУНКИ-ГРАФИТИ . . . . . . . 10

 

Изображения по стенописите, свързани с дейността на скриптории . . . . . . . 12

 

Рисунки-графити върху стенописите, показващи реални хора и действия . . . . . . . 28

 

Рисунките-графити по архитектурните детайли на „Св. София” . . . . . . . 47

 

Каталог . . . . . . . 59

 

ГЛАВА II. НАДПИСИТЕ-ГРАФИТИ ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. СОФИЯ” В ОХРИД И ИСТОРИЯТА НА ГРАДА ПРЕЗ XIV ВЕК . . . . . . . 72

 

ГЛАВА III. ОТКРИТ ЛИ Е ГРОБЪТ НА ЦАР МИХАИЛ ШИШМАН В СТАРО НАГОРИЧИНО . . . . . . . 108

 

ГЛАВА IV. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВРЕМЕТО НА КРАЛ МАРКО (1371-1395 г.) В ПРИЛЕПСКИТЕ ЦЪРКВИ . . . . . . . 113

 

ГЛАВА V. ДРУГИ РИСУНКИ-ГРАФИТИ И НАДПИСИ-ГРАФИТИ В ЦЪРКВИ ОТ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ . . . . . . . 122

 

Църква „Св. Георги” в Старо Нагоричино . . . . . . . 122

 

Църква „Св. Димитър” в Прилеп . . . . . . . 123

 

Църква „Св. Пантелеймон” в Нерези . . . . . . . 124

 

Църква „Св. Архангел Михаил” в Лесновския манастир . . . . . . . 126

 

БЕЛЕЖКИ

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗУВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ . . . . . . . 159

СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ КЪМ ТЕКСТА . . . . . . . 161

 


 

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХV СРЕДНОВЕКОВИЕТО И ПО-НОВАТА ИСТОРИЯ НА ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ

 

Редактор Кирил Мерджански

Худ. на корицата Красимир Андреев

Худ. на илюстрациите Красимира Коцева

Худ. редактор Красимира Михайлова

Техн. редактор Снежана Соколова

Фотограф Марио Филипов

 

Формат 60 x 84/16

Печ. коли 13,50

Изд. коли 12,60

 

Предпечатна подготовка РС-ТМ ООД

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

 

[Back to Index]