Проучвания върху средновековието и по-новата история на Вардарска Македония

Николай Овчаров

 

СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ КЪМ ТЕКСТА

 

 

 

 

Обр. 1. План на църквата „Св. София” и Григориевата галерия с разположението на рисунките-графити върху стенописите.

 

 

 

Обр. 2. План на църквата „Св. Богородица Перивлепта” с разположението на рисунките-графити.

 

 

Обр. 3. Разположение и номерация на колоните в Григориевата галерия на църквата „Св. София”.

 

 

Обр. 4. Изображение на птица в Добрейшовото евангелие (първа пол. на XIII в.) - София, НБ, № 17.

 

 

Обр. 5. Изображение на птица от Апостол и Евангелие (XIV в.) - Белград, САНУ, 19(2).

 

 

Обр. 6. Заглавна страница с изображения на птици от Томичовия псалтир (около 1360 г.) - Москва, ГИМ, № 2752.

 

 

Обр. 7-9. Изображения на птици в тератологичен стил от Радо- мировия псалтир (XIII в.) - Света гора, ЗМ, I, д. 13.

 

 

 

Обр. 10. Фантастичен персонаж (кентавър) и дракон с птича глава от Белградския паримейник (XIII в.) - Белград, НБ, 22/300.

 

 

Обр. 11. Безкрили грифони в динамични пози с обърнати назад глави в Драгановия миней (кр.ХIII в.) - Света гора, ЗМ, I, д. 8.

 

 

Обр. 12. Трифонова глава с птиче оформяне от инициал в Радомировия псалтир (XIII в.) - Света гора, ЗМ, I, д. 13.

 

 

Обр. 13. Трифонова глава с птиче оформяне в инициал от Апостол и Евангелие (XIV в.) - Белград, САНУ, 19/2.

 

 

Обр. 14. Двойка безкрили грифони от Белградския паримейник (XIII в.) - Белград, НБ, 22/300.

 

 

Обр. 15. Заглавна страница с грифони от Норовския псалтир (първа пол. XIV в.) - Москва, ГИМ, Собр. Увар., № 285.

 

 

Обр. 16. Грифон, поглъщащ птица от Белградския паримейник (XIII в.) - Белград, НБ, 228300.

 

 

Обр. 17. Благославящи ръце в Орбелския триод (втора пол. XIII в.) - Ленинград (Санкт Петербург), ГПБ, Fn I 102.

 

 

Обр. 18. Ръка, държаща началната буква като стебло на цвете в Апостол (ХIII-ХIV в.) - София, НБ, № 501.

 

 

Обр. 19. Ръка-показалка в Сборник от 16 слова на Св. Григорий Богослов (60-те години на XIV в.) - София, НБ, № 674.

 

 

Обр. 20. Ръка-показалка от Апостол (ХIV-ХV в.) - София, НБ, № 503.

 

 

Обр. 21. Изображение на човешко лице в Стишен пролог от 1636 г. - София, НБ, № 1044.

 

 

161

 

 

Обр. 22. Изображение на човешко лице в Стишен пролог от 1636 г. - София, НБ, № 1044.

 

 

Обр. 23. Човешки лица в инициал от Асеманиевото евангелие (втора пол. X. в.) - Рим, ВБ, Cod. Vat. Slav. 3.

 

 

Обр. 24. Инициал В с човешко лице от Апостол и Евангелие (XIV в.). Белград, САНУ, 19 (2).

 

 

Обр. 25. Показалка с брадато човешко лице от Служба на Св. Атанасий и Св. Кирил Александрийски (XV в.). - София, НБ, № 985.

 

 

Обр. 26. Брадата човешка глава-инициал от Евангелие (ХI-ХVI в.) - София, НБ, № 37.

 

 

Обр. 27. Инициал от цяла човешка фигура в Хилендарския паримейник (ХIII в.). - Света гора, МХ, № 313.

 

 

Обр. 28. Инициал от Врачанското евангелие (кр. XIII в.). - София, НБ, № 19.

 

 

Обр. 29. Инициал с цяла човешка фигура от Врачанското евангелие (кр. XIII в.). - София, НБ, № 19.

 

 

Обр. 30. Инициал, представляващ изправен човек с островърха шапка, от Слепченския апостол (втора пол. XII в.). - Пловдив, НБИВ, № 25.

 

 

Обр. 31-32. Танцуващи скоморохи в руско Евангелие апракос (1323 г.). - Москва, ГИМ, Хлуд., № 29.

 

 

Обр. 33. Икона „Дванадесетте апостоли” от Музея за изобразително изкуство „А.С. Пушкин” (XIV в.).

 

 

Обр. 34. Английски стрелец с лък от XIV в.

 

 

Обр. 35. Стрелец с лък от книгата на Ханс Мемлинг „Мъченичеството на Св. Урсула” (1435-1494 г.).

 

 

Обр. 36. Образци на рицарски шлемове от края на XIV - началото на XV в.

 

 

Обр. 37. Рицар с шлем, тип „дракон”, в миниатюра от 1405 г.

 

 

Обр. 38. Конско снаряжение и защитно облекло от ХIV-ХV в.

 

 

Обр. 39. Конско снаряжение от XIV в. (по миниатюри от библията на крал Венцел IV).

 

 

Обр. 40. Средновековен рицар върху седлото на боен кон (кондо- тиер Гатемалата в картина на Донатело).

 

 

Обр. 41. Унгарски хусар с крива сабя и рефлексен лък от картина на Албрехт Дюрер.

 

 

Обр. 42. Шутовски игри в миниатюра на ръкопис от Брюге. - Оксфорд, Бодлеанската библиотека.

 

 

162

 

 

Обр. 43. Изображение на средновековен шут от сцената „Давид спори с безумеца” (начало на XIV в.) - миниатюра от североанглийски ръкопис. - Оксфорд, Бодлеанската библиотека.

 

 

Обр. 44. Дървен жезъл на скоморох от разкопките на средновековния Псков.

 

 

Обр. 45. Рисунка-графит върху керамичен съд от Велико Търново (втора пол. XIII в.).

 

 

Обр. 46. Венецианска галера от ХIV-ХV в.

 

 

Обр. 47. Турска бойна галера (флагман на капудан-паша Али от XVI в.)

 

 

Обр. 48. Византийски дромони според ръкописи от XII в.

 

 

Обр. 49. Реконструкция на византийски дромон и италианска карака.

 

 

Обр. 50. Коги от средата на XIII в. според изображения върху английски печати.

 

 

Обр. 51. Английска кога от XIV в. (корабът е открит през 1882 г. и е консервиран).

 

 

Обр. 52. Средиземноморска кога от XV в. в рисунка-графит от Имарет-джамия в Пловдив.

 

 

Обр. 53. Италианска карака от ХIV-ХV в. - реконструкция.

 

 

Обр. 54. Изображение на лъв върху съд със сграфито-украса от Велико Търново (ХIII-ХIV в.).

 

 

Обр. 55. Изображение на лъв като маргинален знак от XIV в.

 

 

Обр. 56. Севастократор Исаак Комнин и монахиня Мелания в краката на Христос и Богородица от мозайките на Кахрие-джами (1316-1321 г.).

 

 

Обр. 57. Император Йоан Кантакузин председателствува църковния събор от 1351 г. в миниатюра от Теологичните съчинения (1371-1375 г.). - Парижката национална библиотека.

 

 

Обр. 58. Реконструкция на епископско облекло от XIV в.

 

 

Обр. 59. Митрата на кентърбърийския архиепископ Томас Бекет от втората половина на XII в.

 

 

Обр. 60. Йоркширски рицар в пълно снаряжение - английска миниатюра от втората половина на XIV в.

 

 

Обр. 61. Западноевропейско защитно облекло от ХIV-ХV в.

 

 

Обр. 62. Характерният начин за носене на колана във воинското облекло от ХIV-ХV в.

 

 

Обр. 63. Екстравагантната шапка на Теодор Метохит в мозайките на Кахрие-джами (1316-1321 г.).

 

 

163

 

 

Обр. 64. Младият крал Венцел IV в книгата на Ян Очко от Влашим - 1370 г.

 

 

Обр. 65. Ритуалната прегръдка на английския крал Едуард III с френския крал Филип VI Аквитански - миниатюра от XIV в.

 

 

Обр. 66. Кралско изображение в латинската Библия от Капитуларната библиотека в Прага (XIV в.).

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА. Образите в текста са взети от книгите на: А. Джурова, М. Стоянов, В. Лазарев, А. Ястребицкая, В. Даркевич, E. Angelucci, A. Cucari, E. Drobnà, J. Durdiќ

 

[Previous]

[Back to Index]