Проучвания върху средновековието и по-новата история на Вардарска Македония

Николай Овчаров

 

Каталог

 

1. „Св. София” – стенописи

      Страница към входа на Григориевата галерия - Стена А - Стена Б - Стена В - Стена Г - Стена Д - Стена Е - Стена Ж - Стена З - Стена И - Стена К - Стена Л - Стена М

2. Добавки от стенописите на „Св. София”

      Стена Б - Стена Г - Стена Е

3. „Св. Богородица Перивлепта” - стенописи

4. „Св. София” - архитектурни детайли

      Амвон - Колона № 3 - Колона № 4 - Колона № 5 - Колона № 8 - Колона № 10 - Мраморен бордюр от запад

 

1. „Св. София” – стенописи

 

Страница към входа на Григориевата галерия

 

№ 1. Ветроходен кораб. Дължина: 0,31 м. Издължен и извит нисък корпус. Две мачти без рей за поставяне на платна. Отбелязани са прикрепващите въжета (ванти) за поддържане на мачтите. На кърмата - пилон за знаме.

 

Стена А

 

№ 2. Светец. Височина: 0,16 м. Изобразен е млад мъж в три четвърти обръщане. Погледът — обърнат встрани. Кръгла глава с къса коса и щръкнали уши. Ръцете сочат напред. Светецът е облечен в дълга туника, върху която са обозначени диплите.

 

№ 3. Светец. Височина: 0,4 м. Изобразен е възрастен мъж, фронтално. Ръцете са широко отворени в орантен жест. Тялото е само загатнато. Много добре са разработени косите и брадата. Изражение на дълбока вяра, подчертано от насочените нагоре очи и дълбоките бръчки на челото.

 

№ 4. Упражнения за изобразяване на благославящи ръце. Общо пространство, на което са показани: 0,14/0,15 м. Представени са седем пъти, винаги до китката. Някои от ръцете са недовършени.

 

№ 5. Схематично изображение на кораб. Дължина: 0,2 м. Корабът е показан само с няколко черти. Не е ясно дали е гребен или ветроходен. Личат три или четири вертикални линии - мачти и пилони за бойни знамена.

 

Стена Б

 

№ 6. Схематично изображение на птица. Височина: 0,06 м.

 

Стена В

 

№ 7. Грифон. Височина: 0,16 м. Мощно лъвско тяло, стъпило здраво на четирите си крака. Опашката е промушена между задните лапи. Острите нокти са забити в земята. Първоначално грифонът е направен с обърната назад глава, а после посоката е сменена, като главата е изобразена напред. И двете глави са птичи, с широко отворена паст и змийски език. Пред грифона - спираловиден орнамент.

 

59

 

 

Стена Г

 

№ 8. Воин, стрелящ с лък. Височина: 0,12 м. Човекът е представен фронтално. На главата - лек шлем. Лъкът е много голям, с проста конструкция. На него е поставена дълга стрела с раздвоено острие. Оръжието е опряно на земята, до десния крак на стрелеца.

 

№ 9. Препускащ конник. Височина: 0,16 м. Конят и конникът са изобразени схематично. Тялото на животното е защриховано. С дясната ръка човекът държи извита сабя, а с лявата - поводите на коня.

 

№ 10. Препускащ конник. Височина: 0,13 м. Много подобен на горния, но запазен по-добре. Има същите белези като описания. Тук е запазена и дългата опашка на коня.

 

№ 11. Елен. Височина: 0,09 м. Животното е изобразено схематично, но личи напрегнатата поза с високо повдигната глава. На нея са показани великолепни разклонени рога.

 

№ 12. Голям ветроходен кораб (карака). Дължина: 0,28 м. Висок и извит корпус, с издигащи се заден и преден кастел. Добре е означено задното кормило. Корабът има три мачти с детайлно показано оборудване - прикрепващи въжета (ванти) и въжени стълби за изкачване. На всички мачти е отбелязана по една рея. Най-висока е гротмачтата, на върха на която се вижда наблюдателна площадка.

 

№ 13. Риба. Дължина: 0,24 м. Издължена форма със заострена глава. Люспите са показани с диагонална защриховка. Отбелязани са тръбната и коремната перка.

 

№ 14. Човешка глава. Височина: 0,095 м. Фронтално изображение, направено с няколко линии. Кръгли очи, прав нос и загатната брадичка. Около главата - нимб или коса.

 

№ 15. Човешка глава. Височина: № 0,065 м. Близка до горната, но не е обозначен врат.

 

№ 16. Изображение на човек. Височина: 0,085 м. Фронтално представяне. Тялото е само загатнато, докато рисувачът е направил опит да разработи лицето.

 

№ 17. Схематично изображение на човешко лице. Височина: 0,09 м.

 

№ 18. Изображение на Христос в цял ръст. Височина: 0,15 м. Великолепна професионална рисунка. Около главата - кръстат нимб. На лицето са се съхранили части от добре оформената брада и от овала на главата. Христос благославя с едната ръка, а с другата държи книга или свитък пред гърдите. Рисувачът щателно е изобразил множеството гънки, на които се разпада дрехата. През лявата ръка е преметнат краят на плаща, развяващ се красиво от вятъра.

 

60

 

 

№ 19. Изображение на Христос в цял ръст. Височина: 0,16 м. Подобно на гореописаното.Тялото е по-издължено и експресивно. Дрехите се развяват по-осезателно, което предпоставя по-устремно движение.

 

№ 20. Схематична човешка фигура в цял ръст. Височина: 0,07 м. Ръцете са събрани (молитвено?) пред гърдите. Човекът е облечен в дреха, достигаща до коленете и пристегната с колан в кръста.

 

№ 21. Човешка фигура в молитвена орантна поза. Височина: 0,11 м. Фронтално изображение. Около главата личи нимб.

 

№ 22. Схематично бюстово изображение на човек. Височина: 0,08 м. Продълговато лице с примитивно показани черти. Коса или нимб, показани със защриховане.

 

№ 23. Схематично бюстово изображение на човек. Височина: 0,08 м. Подобно на горното.

 

№ 24. Схематично бюстово изображение на човек. Височина: 0,07 м.

 

№ 25. Птица. Височина: 0,07 м. Изображението е изпълнено професионално. Тялото на птицата е добре оформено, като са обозначени оперението и стърчащата опашка.

 

№ 26. Птица. Височина: 0,085 м. Изображението е недовършено - липсват краката. Много добре са очертани профилът на главата и човката. С диагонални черти са отбелязани перата на опашката.

 

№ 27. Птица. Височина: 0,09 м. Изображението е изпълнено с ка-лиграфско съвършенство. Птицата е уловена в момент на излитане. Тя е разтворила криле. Върху тялото крилото завършва с кръг, орнаментиран с коси насечки. Крачката са оформени красиво с дълги нокти.

 

№ 28. Недовършено изображение на птица. Височина: 0,07 м. Рисувачът е обозначил само главата и горната част на тялото с опашката. Върху главата стърчат украшения от перушина.

 

№ 29. Птица. Височина: 0,06 м. Вижда се голяма и широка опашка, защрихована с вертикални черти. Главата и крачката са предадени схематично. Върху главата - орнаментално украшение от перушина,

 

№ 30. Птица. Височина: 0,1 м. Разработен вариант на предишното изображение. Главата и крачката са изпълнени значително по-умело. По-завършено е и украшението от перушина на главата.

 

61

 

 

Стена Д

 

№ 31. Бюстово изображение на светец. Височина: 0,21 м. Светецът е изобразен фронтално. В нимба личи защриховане. Характерна брада, в която космите са показани с вълнообразни линии. Върху тялото - следи от свещенически дрехи.

 

№ 32. Схематично човешко лице. Височина: 0,09 м. Рисувачът се е опитал да портретува образа и му е предал характерните черти с острата брадичка и обградените с бръчки очи.

 

№ 33. Схематично човешко лице. Височина: 0,12 м. Отново се наблюдава опит за портретуване чрез предаване на характерната форма на брадата.

 

№ 34. Схематично изображение на светец. Височина: 0,12 м. Около главата е отбелязан нимб.

 

№ 35. Изображение на светец. Височина: 0,12 м. Светецът е показан бюстово и фронтално. Лицето е силно издължено със заострена брадичка. Много дълъг нос и малка уста. Около главата се вие къдрава коса. На врата са отбелязани някакви украшения. Върху тялото се вижда дреха, защрихована с вертикални линии.

 

Стена Е

 

№ 36. Ловна сцена. Дължина: 0,075 м. Изобразен е човек, който улавя елен с аркан. Показан е моментът, когато животното е хванато с примката. Еленът се е вдигнал на задните крака. Той има големи и разклонени рога.

 

№ 37. Схематично изображение на кораб. Дължина: 0,27м. Личи извит и нисък корпус със задно кормило. Една мачта.

 

№ 38. Схематично изображение на кораб. Дължина: 0,05 м. Корпусът е показан като хоризонтална черта. Една мачта. Под борда е отбелязана двурога котва.

 

№ 39. Птица. Височина: 0,09 м. Изображението е силно декоративно и стилизирано. Птицата е с разперени криле и опашка. Много добро изпълнение на главата и крачката.

 

Стена Ж

 

№ 40. Кораб (дромон). Дължина: 0,11 м. Нисък корпус с плоска палуба. Силно издигната и извита задна част, зад която се вижда голямо задно кормило. От борда се подава един ред весла, а на палубата е отбелязан вълнообразен орнамент. Една мачта, прикрепена

 

62

 

 

чрез въжета, от които висят някакви украшения. Отпред и отзад на кораба се развяват бойни знамена.

 

№ 41. Схематично изображение на воин. Височина: 0,12 м. В дясната си ръка държи копие, а в лявата - брадва или знаме. На главата е отбелязан шлем (?) с украса от пера.

 

№ 42. Конник. Височина: 0,06 м. Конникът и конят са нарисувани схематично. Копитата на животното са означени с кръгчета. Върху тялото на човека личи защриховка - може би предпазно облекло. Конникът държи в ръка юздите. В същата ръка се вижда боен меч.

 

№ 43. Глава на човек. Височина: 0,07 м. Тук рисувачът е успял добре да пропорционира човешката глава. Чрез прецизното оформяне на брадата, чертите на лицето и бръчките на челото той е постигнал портретен образ.

 

№ 44. Схематично изображение на човек. Височина: 0,1 м.

 

№ 45. Препускащ кон. Височина: 0,11 м. С няколко щрихи рисувачът е успял да пресъздаде устрема на бягащото животно. Задните крака са изнесени силно напред, а предните са във въздуха.

 

№ 46. Профил на сърна. Височина: 0,05 м. Рисувачът е изобразил животното, без да вдига ръка. На главата - остри рогца.

 

№ 47. Елен. Височина: 0,095 м. Издължено тяло с дълги рога.

 

№ 48. Изображение на тежковъоръжен рицар. Височина: 0,085 м. Схематично, но разбираемо са отбелязани елементите на рицарската броня. В лявата ръка човекът държи масивен шлем с гребеновидно оперение, а в дясната - вероятно малък щит. Цялото изображение е ограничено с двойна елипсовидна линия, обозначаваща дългото рицарско наметало. На лицето е показано характерно изражение.

 

№ 49. Боен кон. Височина: 0,14 м. Животното е показано в бавен и тържествен ход. Добре личи високото седло. Отбелязани са и подпругите. Опашката е сплетена на топка.

 

№ 50. Схематично изображение на кон. Височина: 0,12 м.

 

№ 51. Боен кон. Височина: 0,145 м. Изображението е подобно на № 49, но е изпълнено по-детайлно. Много добре се виждат ремъците за захващане на високото седло и юздите на коня. Опашката е сплетена на топка.

 

Стена З

 

№ 52. Кораб. Дължина: 0,25 м. Нисък и много извит корпус със заострени предна и задна част. Една мачта и триъгълно латинско

 

63

 

 

платно. Виждат се прикрепващи въжета (ванти). На върха на мачтата - голям наблюдателен кош. Управление чрез странично весло. В предната част на дълъг пилон се вее знаме.

 

№ 53. Кораб. Дължина: 0,15 м. Извит и нисък корпус. Една мечта със знаме на върха, прикрепена към палубата чрез въжета.

 

№ 54. Недовършено изображение на кон. Височина: 0,075 м. Рисувачът с голямо умение е показал предната част на коня.

 

№ 55. Схематично изображение на воин. Височина: 0,29 м. В дясната ръка човекът държи извита сабя.

 

№ 56. Птица. Височина: 0,13 м. Птицата е изпълнена по наивен, но много експресивен начин. Тя стои на дълги крачета и е разперила криле пред излитане. Оперението е показано с коси насечки.

 

№ 57. Два кораба един до друг. Дължина: 0,395 м. Изображенията са много схематични. Личат ниските плоски палуби и част от въжетата.

 

№ 58. Птица. Височина: 0,25 м. Птицата е показана в момент на излитане. Добре са оформени главата и разперените криле. Подреждането на перата е силно стилизирано.

 

№ 59. Птица. Височина: 0,2 м. Изображението е близко до № 56, само че птицата е предадена в полет.

 

Стена И

 

№ 60. Птица. Височина: 0,34 м. Показана е едра водна птица на дълги крака. Малка глава върху много дълга шия. Тялото е защриховано с вертикални и хоризонтални черти.

 

№ 61. Елен. Височина: 0,145 м. Еленът е показан в момент, когато се втурва да бяга. Дълга шия и силно разклонени рога. Опашката е малка и триъгълна.

 

№ 62. Елен. Височина: 0,145 м. Животното е показано в спокойна поза, вдигнало глава с разклонени рога. Опашката е като на № 61. Тялото е защриховано с черти.

 

№ 63. Елен. Височина: 0,125 м. Животното е подобно на горните два примера, но много добре е предадена специфичната муцуна.

 

№ 64. Елен. Височина: 0,13 м. Подобен на останалите. Тялото не е защриховано, а запълнено с кръгчета.

 

№ 65. Недовършено изображение на елен. Височина: 0,16 м. Подобен на останалите, но липсват краката.

 

№ 66. Елен. Височина: 0,07 м. Изображението е недовършено.

 

№ 67. Бягащо куче. Височина: 0,045 м. Добре е предаден устремът на животното. Дълга опашка с рунтава козина.

 

64

 

 

№ 68. Схематично изображение на конник. Височина: 0,125 м. Конят е с много дълги крака, а конникът държи хоризонтално ко-

 

№ 69. Схематично човешко изображение. Височина: 0,095 м. Човекът е облечен в дреха до коленете с широко разтворени поли. Ръцете му са пред тялото.

 

Стена К

 

№ 70. Схематично човешко изображение. Височина: 0,16 м. Около главата личи някакво защриховане, което може да бъде нимб или коса. Човекът държи неясни предмети.

 

№ 71. Схематично човешко изображение. Височина: 0,17 м. Човекът е облечен в дреха с широки поли. Държи меч и някакво друго оръжие. Може би двуостра вила.

 

№ 72. Схематично изображение на човек. Височина: 0,145 м.

 

№ 73. Кон. Височина: 0,08 м. Конят има дълга шия и сплетена на плитка опашка. Добре е оформена главата и е отбелязана гривата. Личат следи от високо седло. Животното е наметнато с предпазно покривало, показано с диагонална защриховка.

 

Стена Л

 

№ 74. Светец. Височина: 0,41 м. Показан е като торс. С дясната ръка благославя пред гърдите, а лявата е спусната около тялото. С няколко щрихи са представени гънките на дрехата. Особено внимание е отделено на главата. Чертите на лицето са изящни, косата и брадата са добре подстригани и оформени. Около главата се вижда нимб.

 

№ 75. Кораб. Дължина: 0,33 м. Нисък корпус с плоска палуба. Личат следи от весла. Отзад е отбелязана висока офицерска надстройка, защрихована с прави черти. Една мачта с полукръгла наблюдателна площадка. Отпред се развява голямо знаме с полукръгла форма.

 

Стена М

 

№ 76. Човешка глава. Височина: 0,12 м. Лицето е предадено много добре. Оформени са очите, носът и късо подстриганата брада. Човекът има дълги засукани мустаци. Постигнато е тъжно-комично изражение на лицето. На главата - висока конусовидна шапка.

 

65

 

 

 

2. Добавки от стенописите на „Св. София”

 

Стена Б

 

№ 77. Воин. Височина: 0,325 м. Високо и стройно тяло. Обозначено е предпазно облекло, представляващо дълга дреха. Тя е пристегната около кръста и е показана с диагонална защриховка. Около главата - вероятно нимб. Пред гърдите е отбелязано дълго копие.

 

№ 78. Човешка фигура. Височина: 0,115 м. Човекът е несъразмерно нисък, с много едра глава. Отбелязани са някаква дълга до петите дреха и правоъгълна шапчица на върха на главата.

 

№ 79. Човешка фигура. Височина: 0,2 м. Човекът е представен в три четвърти обръщане. Носи дълга дреха, спускаща се на множество гънки. В ръката си държи дълга тояга, а на главата се вижда голяма тривърха шапка. На лицето е отбелязана хитра гримаса, може би маска.

 

Стена Г

 

№ 80. Риба. Дължина: 0,17 м. Продълговато тяло със заострена глава. Тялото е защриховано с диагонални и вертикални черти. Отбелязана е тръбната и коремната перка.

 

№ 81. Водна птица. Височина: 0,15 м. Дълга шия с малка човка и дълги крака. Тялото е защриховано.

 

№ 82. Летяща птица. Височина: 0,15 м. Схематично изображение, в което подробностите са пропуснати. Вижда се глава с дълъг клюн, крило без пера и дълга опашка.

 

№ 83. Кораб. Дължина: 0,54 м. Дълъг и много нисък корпус. Показана е гребната система, състояща се от 28 весла на борд. Отзад - малка офицерска надстройка с квадратна форма. На нея се развява правоъгълно знаме, а отзад се вижда задно кормило. Две мачти, прикрепени с въжета към плоската палуба.

 

№ 84. Кораб. Дължина: 0,43 м. Висок корпус с плоска палуба. Показана е гребна система с 20 весла на борд. Отзад - голяма офицерска надстройка с две развяващи се знамена на нея. Вижда се задно кормило. Една мачта с опънато на нея триъгълно латинско платно. Мачтата е прикрепена към палубата с въжета. На върха ѝ -полукръгла наблюдателна платформа.

 

№ 85. Кораб (кога). Дължина: 0,94 м. Висок „кръгъл” корпус, защрихован с вертикални и хоризонтални черти. Отзад - добре оформено задно кормило. В предната и задната част добре са

 

66

 

 

отбелязани високи платформи-кастели. На носа - бугшприт. Една мачта с четириъгълен кош на върха и въжена стълба. Тя се прикрепя от две въжета. Над палубата лети малка птичка.

 

Стена Е

 

№ 86. Кораб. Дължина: 0,76 м. Много дълъг и нисък корпус с плоска палуба. Отбелязана е гребната система, състояща се от 31 весла. Отзад - малка офицерска надстройка с две развяващи се знамена отгоре. Задно кормило. Корабът има две мачти, прикрепени към палубата с въжета. На предната личи прибрано платно.

 

№ 87. Кораб (кога). Дължина: 0,395 м. Висок и „кръгъл” корпус без гребна система. Отпред и отзад корабът е издигнат. Отзад се вижда масивна надстройка-кастел с две развяващи се знамена отгоре. Една мачта с дълга рея и полукръгъл кош на върха. Множество прикрепващи въжета (ванти) я придържат към палубата.

 

№ 88. Кораб. Дължина: 0,38 м. Нисък и много дълъг корпус с плоска палуба. Малка офицерска надстройка в задната част, защрихована с вертикални и хоризонтални черти. Показана е добре гребната система, състояща се от 30 весла, разделени по двойки.

 

№ 89. Кораб. Дължина: 0,59 м. Нисък и много дълъг корпус с плоска палуба. Отзад - малка офицерска надстройка, защриховна с вертикални и хоризонтални черти. Задно кормило. Корабът има две мачти.

 


 

3. „Св. Богородица Перивлепта” - стенописи

 

№ 90. Птица. Височина: 0,13 м. Тялото е недовършено, но много добре е оформена главата. Птицата има дълъг клюн и бадемово извити очи. Дългата шия е защрихована с черти.

 

№ 91. Фантастично животно (дракон?). Височина: 0,07 м. Много дълго тяло, защриховано с вертикални и хоризонтални черти. Животното има малка птича глава на дълга шия и опашка. То стои на четири крака, завършващи с птичи нокти.

 

№ 92. Птица. Височина: 0,25 м. Птицата е стъпила на две дълги крачета с разтворени нокти. Продълговатото тяло е защриховано с диагонални черти. Отзад стърчи голяма опашка от пера. Много добре оформена глава с човка, бадемовидни очи и украшение от пера.

 

№ 93. Птица. Височина: 0,105 м. Птицата е стъпила на две крачета. Тялото е защриховано с вертикални и хоризонтални черти. На

 

67

 

 

главата и по тялото са показани разнообразни украшения от пера. Опашката е къса.

 

№ 94. Птица. Височина: 0,095 м. Рисунката е много експресивна. Птицата е предадена с няколко свободни щрихи. На главата е отбелязан гребен. Перата са показани със свободни драскания.

 

№ 95. Кораб. Дължина: 0,27 м. Нисък корпус и плоска палуба. Малка офицерска надстройка в задната част с отбелязан парапет. Една мачта с правоъгълен кош отгоре. На мачтата - възли от въжета за изкачване. Отделно са показани две прикрепващи въжета.

 

№ 96. Схематичен човешки образ. Височина: 0,05 м. Личат лицето и част от раменете. Около главата - нимб или коса.

 

№ 97. Схематичен човешки образ. Височина: 0,055 м. Рисувачът се е опитал наивно да предаде на лицето изражение.

 

№ 98. Схематичен човешки образ. Височина: 0,095 м.

 

№ 99. Схематичен човешки образ. Височина: 0,105 м. Рисувачът е загатнал част от тялото и е показал косата.

 

№ 100. Схематичен човешки образ. Височина: 0,04 м.

 

№ 101. Птица. Височина: 0,23 м. Продълговато и изправено тяло, стъпило на две къси крачета с разтворени нокти. То е защриховано с хоризонтални и вертикални черти. Къса опашка от пера. Много добре е оформена главата. Виждат се дълъг клюн с характерна торбичка под него, голям гребен и вълнообразен орнамент на шията.

 

№ 102. Птица. Височина: 0,14 м. Продълговато тяло на къси крачета с разперени нокти. Тялото е защриховано с вертикални и хоризонтални черти. Опашка от пера. Главата е заострена, с дълга шия.

 

№ 103. Човешка ръка. Височина: 0,11 м. Ръката е леко присвита в лакътя и ограничена на рамото. Пръстите са дълги и леко разтворени. Ръката е в орнаментиран ръкав.

 

№ 104. Кораб. Дължина: 0,25 м. Схематично изображение. Личат две мачти.

 

№ 105. Кораб. Дължина: 0,17 м. Нисък продълговат корпус с високо издигната задна част. От борда се подават весла, а на палубата са отбелязани някакви детайли (човешки фигури?). Една мачта. Корабът тегли на въже малка лодка.

 

№ 106. Кораб. Дължина: 0,36 м. Нисък корпус с плоска палуба. Характерно издигане в задната част. Там е отбелязана и малка офицерска надстройка, защрихована с вертикални черти. Две мачти. На едната от тях е отбелязано прибрано платно.

 

№ 107. Кораб. Дължина: 0,31 м. Характерен нисък и силно извит корпус, защрихован диагонално. Една мачта, прикрепена солидно с

 

68

 

 

въжета към палубата. На върха на мачтата се вижда платно, прибрано на рея.

 


 

4. „Св. София” - архитектурни детайли

 

Амвон

 

№ 108. Двама светци. Съответна височина: 0,04 м. и 0,22 м. Представени фронтално. И двамата са в характерни пози с протегнати напред ръце. По-високият е с къдрава коса и изящно обозначени черти на лицето. Облечен е в дълга туника, върху която е отбелязан орарий. Дясната му ръка е упражнена два пъти. Около главата - нимб. Другият е изобразен значително по-примитивно. Личи заострена брада. Около главата също е обозначен нимб.

 

Колона № 3

 

№ 109. Църковен певец. Височина: 0,265 м. Изобразен е фронтално, вдигнал високо двете си ръце. Облечен е в дълга дреха с щателно обозначени надипляния на плата. Ръкавите са широки и пристегнати в китките. На главата си човекът има висока и островърха шапка, с извити нагоре поли. Предната страна на шапката е защрихована с диагонални черти. Рисувачът старателно е показал грижливо подстриганите и сресани брадичка и коси.

 

Колона № 4

 

№ 110. Тежковъоръжен конник. Височина: 0,105 м. Показан е в ход наляво. Тялото на воина е несъразмерно голямо спрямо коня. Той е облечен в дълги и широки дрехи. На главата си носи шлем с висок и извит гребен. Лявата ръка държи голям меч, а дясната - поводите на коня. Отбелязано е високо седло, захванато под корема на животното с подпруги. Изглежда, конят е облечен в ризница или наметало. Опашката е вързана на топка.

 

№ 111. Образ на светица. Височина: 0,12 м. Показана е бюстово, надясно. Изображението е правено с шаблон. Личат нимб и мафорий. Чертите на лицето не са отбелязани.

 

№ 112. Изображение на лъв. Височина: 0,06 м. Животното е в хе-ралдична поза наляво, очевидно нападателна. Щателно са отбелязани мускулите и гривата. Опашката преминава между краката и се издига право нагоре, оформена декоративно в палмета.

 

69

 

 

№ 113. Схематично изображение на светица. Височина: 0,085 м. Жената е изобразена бюстово с пестеливи щрихи. Личат нимб и мафорий.

 

Колона № 5

 

№ 114. Схематично човешко лице. Височина: 0,065 м. Изобразено във фас. Рисувачът се е постарал да портретува чертите - нос, очи, уста, бръчки на челото.

 

№ 115. Схематична човешка глава с врат. Височина: 0,1 м. Единственото изображение, правено с боя. Главата е показана в полуобръщане надясно. Лицето е продълговато, обрамчено с къдрава коса. Обозначени са само очите.

 

№ 116. Схематично човешко лице. Височина: 0,05 м. Показани са очите, носа и устата във фас.

 

№ 117. Схематично човешко лице. Височина: 0,045 м. Подобно на гореописаното.

 

№ 118. Схематично човешко лице. Височина: 0,012 м. За разлика от предишните тук са отбелязани само очите и носът.

 

№ 119. Светец. Височина: 0,19 м. Човекът е показан фронтално. Облечен е в дълга дреха, на която безразборно са представени гънките. Ръцете не са отбелязани. Обозначен е нимб. Главата е много красива, обрамчена с къдрава коса. Фини черти на лицето.

 

№ 120. Изображение на католически епископ (?). Височина: 0,15 м. Изображението е фронтално. Тялото е само загатнато, като е обозначена малката лява ръка. Тя е в широк ръкав и държи неясен предмет. Лицето е голобрадо. На главата - островърха митра със заоблени страни и някакъв орнамент отпред.

 

№ 121. Фронтално човешко изображение. Височина: 0,145 м. Дрехата е показана схематично, но отзад личи развяващият се край. Човекът е скръстил ръце пред гърдите си в интересен жест. Лицето е голобрадо, а на главата се вижда неясен детайл - коса или шапка.

 

№ 122. Схематично изображение на конник. Височина: 0,08 м. Рисунката е направена само с няколко щрихи. Конят препуска наляво и се е вдигнал на задните крака. На главата на конника - висока шапка или шлем със заоблено дъно.

 

Колона № 8

 

№ 123. Композиция - военен светец и рисувачът молител. Височина: 0,14 м. Светецът е изобразен фронтално и държи в ръцете си меч и кръгъл щит. Тялото е обозначено схематично. Около главата

 

70

 

 

- нимб. Отбелязани са къдрава коса и може би малка брадичка. Молителят е много по-дребен, също има къдрава коса. В лявата си ръка държи някакъв изправен предмет, а в дясната - друг кръгъл предмет.

 

№ 124. Схематично изображение на конче. Височина: 0,03 м. Животното препуска наляво.

 

Колона № 10

 

№ 125. Човешко изображение. Височина: 0,2 м. Фигурата е показана в движение наляво. Тя е леко приведена и протяга едната си ръка. На главата е обозначена къдрава коса и малка остра брадичка.

 

№ 126. Схематично човешко изображение. Височина: 0,075 м. Тялото е показано като правоъгълник, но на него диагонално са отбелязани гънките на дрехата. Чертите на Лицето са неясни.

 

№ 127. Бягащ наляво елен. Височина: 0,08 м. Изображението е схематично, но личат разклонените рога на благороден елен.

 

№ 128. Бягащ наляво елен. Височина: 0,09 м. Същото като № 127.

 

№ 129. Схематично човешко изображение. Височина: 0,11 м. Показано фронтално. Почти не са отбелязани подробности. Личи само кръгла глава с къдрава коса.

 

Мраморен бордюр от запад

 

№ 130-138. Чертежи на игри - дами (7), шах (1) и непозната игра с право и диагонално защриховане (2). Размерите на най-малката игра са 0,05/0,075 м, а на най-голямата - 0,29/0,28 м. Всички са на отделни чертежи, с изключение на един случай, където дамата е вградена в центъра на шахматната фигура.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]