Проучвания върху средновековието и по-новата история на Вардарска Македония

Ново след Йордан Иванов

 

 

Николай Димитров Овчаров

 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

София, 1994

В памет на светия старец Гавраил, игумен на Лесновския манастир

  

Съдържание

 Албум  (Рисунки 1-202)

Корица..

    Като желаех да проуча

 

1. Скрипториите на „Св. София” и „Св. Богородица Перивлепта” по данни от новооткритите рисунки-графити

   - Изображения по стенописите, свързани с дейността на скриптории

   - Рисунки-графити върху стенописите, показващи реални хора и действия

   - Рисунките-графити по архитектурните детайли на „Св. София”

  Каталог

     „Св. София” – стенописи  —  Добавки от стенописите на „Св. София”  —  „Св. Богородица Перивлепта” - стенописи  —  „Св. София” - архитектурни детайли

 

2. Надписите-графити от църквата „Св. София” в Охрид и историята на града през XIV век

     Девет упражнения за изписване подписа на владетеля Гропа  —  Двоен монограм на Андреа Гропа  —  Седем упражнения за изписване подписа на цар Урош  —  Подпис на великия челник Манко или на Марко Кралевич  —  Монограм на Павел  —  Канцеларски формуляр-концепт за изписване на писмо до архиепископ  —  Фрагмент от похвално слово или похвален канон  —  Надписи с името МАКАРIОС, ЛОѴКАС  —  Надписи за архиепископи Константин, Николай  —  Надпис за идването и дейността на архиепископ Николай  —  Молитва за архиепископ (?) Григорий  —  Първи, втори абецедар

 

3. Открит ли е гробът на цар Михаил Шишман в Старо Нагоричино

 

4. Свидетелства за времето на крал Марко (1371-1395 г.) в прилепските църкви

 

5. Други рисунки-графити и надписи-графити в църкви от Вардарска Македония

   - Църква „Св. Георги” в Старо Нагоричино

   - Църква „Св. Димитър” в Прилеп

   - Църква „Св. Пантелеймон” в Нерези

   - Църква „Св. Архангел Михаил” в Лесновския манастир

 

Бележки  —  Списък на използуваните съкращения

 

Илюстрации към текста  ( Образи )

 

[Back to Main Page]