.

Албания и албанцитѣ

.

Пише: Д-ръ Н. Маренинъ  (София, Печатница “Воененъ Журналъ”, Приложение на “Военния Журналъ”, год. XIV, 1902)

 

Прѣдисловие

Карта

Заглавна страница..

 

1. Земята на Албанцитѣ. Кратко описание на Сѣверна и Южна Албания — планини, рѣки и пѫтища. Административно дѣление:

   Сѣверна Албания     Южна Албания

 

2. Численность на албанцитѣ — геги и тоски; вѣроизповѣдания: албанци – православни, католици, мухамедани и крипто католици

 

3. Физическия типъ у албанцитѣ. Домашенъ и общественъ строй. Фамилия и плѣмена (родове, кланове, фисове). Кръвни отмъщения (vendetta) — фамилни и родови кръвни отмъщения — и помирения (bessa). Дукачински законъ

 

4. Кратъкъ исторически очеркъ на Албания

 

5. Самовластни паши въ Шкодра и Янина. Албанска лига

 

6. Чужди пропаганди въ Албания (румѫнска, гръцка, италиянска и австрийска) и французско влияние

 

  Заключение

[Back to Main Page]


  любезно предоставено от Баш Бугараш