От надежда към покруса: Западна Македония в българската външна политика (1941-1944)

 

Николай Кочанков

 

Херон Прес

София 2007

 

Сканове в .pdf файл (32.8 Мб). Взет от сайта www.bulgari-istoria-2010.com

   Съдържание

   Предговор  –  Увод

I. Войната на Балканите и новите граници в бивша Югославия (април - август 1941)

   Влизане на българските войски в Македония

   Виенската конференция на фон Рибентроп и граф Чано

   Българо-италианските преговори

   Иван Михайлов в българската „македонска" политика

 

II. Западна Македония между Велика Албания и Обединена България (септември 1941 - юли 1943)

   Българо-италианските противоречия в Западна Македония (септември 1941-юли 1942)

   Спорът за мината „Езерина"

   Итало-албанската пропаганда в Македония

   Българите в Албания (август 1942 - юли 1943)

   Преговорите по демаркационната линия

 

III. В клопката на военната конюктура (септември 1943 - септември 1944)

   Българският въпрос в Албания след капитулацията на Италия

   Правителството в София и положението на българите в Албания

   Българите и „Независима" Албания

   Опитите на Иван Михайлов да участва в решаването на македонския въпрос

   Към „Независима" Македония

 

Заключение

Източници и литература  –  Индекс

 

[Back to Main Page]