Кой и защо унищожи гроба на Васил Левски

Николай Хайтов

 

Кой и защо унищожи гроба на Васил Левски

 

Николай Хайтов

 

Издателство „Артик-2001“, София 2004

 

 

Съдържание

 

ПРЕДГОВОР 5

 

КОЙ И ЗАЩО УНИЩОЖИ ГРОБА НА В. ЛЕВСКИ 9

 

ПРИТУРКА ПЪРВА.

Снимки, документи и анализи за гроба на Васил Левски 95

 

ПРИТУРКА ВТОРА.

Писма от Николай Хайтов за гроба на Левски, писани от 1985 до 1991 г. 185

 

ПРИТУРКА ТРЕТА.

Писма до Н. Хайтов, бележки, документи и материали, свързани с тъмните страни в спора за гроба на В. Левски 250

 

 


 

 

NICOLAI HAITOV /1919 - 2002/ - the prominent bulgarian author, scriptwriter and publicist, well read in the tragic Bulgarian history, devoted more than one decade of his precious time in seeking and finding the secret grave of Bulgaria's greatest fighter for liberation from the 500 years Turkish yoke the monk Vasil Ivanov - Levski.

 

Here, in this book /Haitov's fifth on the subject/, are put together the discovories about the foul Communist play with the grave and the skeleton of the national hero Levski, some of the most revealing documents from the almost criminal investigation, as well as photos from the axcavations of the grave.

 

Фондация „Николай Хайтов“

 

 

© Акад. Николай Хайтов, автор, 2004

© Огнемир Киров, художник, 2004

© Издателство „Артик-2001“, 2004

 

ISBN 954-91019-8-3

 


 

Книги от същия автор за гроба на Левски

 

1. „Последните мигове и гробът на Васил Левски“, издателство „Христо Г. Данов“, август 1985 г.

 

2. „Гробът на Васил Левски“, издателство „Хр. Г. Данов“, януари 1987 г.

 

3. „Исторически документи и свидетелства за гроба на Васил Левски“, съставителство и бележки, 1992 г.

 

4. „Аферата с гроба на Васил Левски“, издателство „Български писател“, 1997 г.

 

5. „Гробът на Васил Левски. Сборник с исторически и археологически документи и свидетелства“, съставителство и анализ, 2002 г.

 

263

 

 

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

КОЙ И ЗАЩО УНИЩОЖИ ГРОБА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

Българска

Първо издание

Коректор - Цветанка Гълъбова

Художник на корицата - Огнемир Киров

Формат 32/84/108

Печатни коли 16,5

Предпечат - Мариана Христова

Издателство - „Артик-2001“

Печат - Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN 954-91019-8-3

 

[Back to Index]