Кой и защо унищожи гроба на Васил Левски

Николай Хайтов

 

 

(Фигури)

 

Фиг. 1 — Първата снимка на скелет 95, разкрит на 30 май 1956 г.  107

Фиг. 1-А — Снимка на скелет 95 — увеличение от снимка 1 на скелет 95 с опит за профилиране на някои едва забележими детайли  109

Фиг. 2 — Скица на арх. Бобчев от 1 юни 1956 г.  113

Фиг. 3 — Скица на абсидната основа на църквата „Св. Петка Самарджийска“ във вертикален и хоризонтален разрез, направена от архитект Бобчев на 12 юни 1956 г.  116

Фиг. 3-А — Ксерокопие на скица 45 от „Бележника" на Джингов  118, 119

Фиг. 4 — Панорамна снимка на олтарната основа, заснета през 1972 г. от арх. Бояджиев  123

Фиг. 4-А - Увеличено фотокопие от „дупката” (погребалната ниша), продълбана в олтарната основа за вместване подколенните крайници на скелет 95, заснето от снимка № 4, с подсилени за по-голяма яснота детайли  125

Фиг. 4-Б — Фотокопие само от северната полудъга на олтарната основа, заснето от снимка № 4 от 1972 г., с подчертани детайли  125

Фиг. 5 — Панорамна снимка на олтарната основа — 1978 г.  128

Фиг. 5-А — Фотокопие на панорамна снимка № 5 с подсилени детайли  129

Фиг. 6 — Снимка на долната част на таза заедно с бедрените кости на скелет 95  129

Фиг. 7 — Снимка на скелет 95 с три дупки от изгнили колове до бедрените му кости  131

Фиг. 8 — Снимка на скелет 95 с още по-ясно изразени дупки от колове край бедрените му кости  132

Фиг. 9 — Снимка на скелет 95 с дупка от кол, преминаваща под дясната му бедрена кост  133

- Фотокопие 9-А  137

Фиг. 10 — Снимка на скелет 95 с две дупки от колове, запушени с хартия  139

Фиг. 10-А  139

Фиг. 11 — Снимка на скелет 95. Фотографиран откъм черепа  140

Фиг. 11-А с профилирани детайли  142

Фиг. 12 — Снимка на дясната бедрена коста на скелет 95 с дупката под нея  145

Фиг. 12-А — Фотокопие от снимка № 12. Фиг. 12-Б — Фотокопие от снимка № 9

Фиг. 13. — Снимка на скелет 95 преди подпрестолната основа да бъде „съблечена“ от каменната облицовка  146

Фиг. 13-А. Фиг. 13-Б  148

Фиг. 14. Снимка на южната на южната полудъга на абсидната основа на „Св. Петка Самарджийска“, на която се виждат в левия край (по средата) двете бедрени кости на скелет 95  153

Фиг. 14-А  150

Фиг. 15 — Снимка на южната полудъга на олтарната основа на „Св. Петка Самарджийска“  153

Фиг. 16 — Снимка на следите от изгнили дървени колове, набивани в земята за укрепване на терена в северната полудъга на абсидната основа в църквата „Св. Петка Самарджийска“  154

- Вътрешността на църквата „Св. Петка Самарджийска“  161

Фиг. 17 — Източната фасада на църквата “Св. Петка Самарджийска“, София  162

Фиг. 17-А. Фиг. 17-Б  164

Фиг. 18 — Снимка на скелет 14-А - Коректив на Дневника на разкопките от май-юни 1956 г.  165

Фиг. 19 — Снимка на скелет 79 („ Обезглавения“)  168

Снимка 19-А. Снимка 19-Б  170

- Една от малкото снимки на скелет 95, фотографиран откъм черепа. Близостта на най-долния ръб на олтарния камък до черепа е най-ценната информация в случая  172

- Обр. 8. Фотокопие от бележника. Обр. 9. Фотокопие от бележника  181

- Ск. 13 от Дневника  183

 

 

Фиг. 1 — Първата снимка на скелет 95, разкрит на 30 май 1956 г.

 

 

Фиг. 1-А — Снимка на скелет 95 — увеличение от снимка 1 на скелет 95 с опит за профилиране на някои едва забележими детайли

 

 

Фиг. 2 — Скица на арх. Бобчев от 1 юни 1956 г.

 

 

Фиг. 3 — Скица на абсидната основа на църквата „Св. Петка Самарджийска“ във вертикален и хоризонтален разрез, направена от архитект Бобчев на 12 юни 1956 г.

 

 

Фиг. 3-А — Ксерокопие на скица 45 от „Бележника" на Джингов

 

 

 

Фиг. 4 — Панорамна снимка на олтарната основа, заснета през 1972 г. от арх. Бояджиев

 

 

Фиг. 4-А — Увеличено фотокопие от „дупката” (погребалната ниша), продълбана в олтарната основа за вместване подколенните крайници на скелет 95, заснето от снимка № 4, с подсилени за по-голяма яснота детайли

 

 

Фиг. 4-Б — Фотокопие само от северната полудъга на олтарната основа, заснето от снимка № 4 от 1972 г., с подчертани детайли

 

 

Фиг. 5 — Панорамна снимка на олтарната основа — 1978 г.

 

 

Фиг. 5-А — Фотокопие на панорамна снимка № 5 с подсилени детайли

 

 

Фиг. 6 — Снимка на долната част на таза заедно с бедрените кости на скелет 95

 

 

Фиг. 7 — Снимка на скелет 95 с три дупки от изгнили колове до бедрените му кости

 

 

Фиг. 8 — Снимка на скелет 95 с още по-ясно изразени дупки от колове край бедрените му кости

 

 

Фиг. 9 — Снимка на скелет 95 с дупка от кол, преминаваща под дясната му бедрена кост

 

 

Фотокопие 9-А

 

 

Фиг. 10 — Снимка на скелет 95 с две дупки от колове. запушени с хартия

 

 

Фиг. 10-А

 

 

Фиг. 11 — Снимка на скелет 95. Фотографиран откъм черепа

 

 

Фиг. 11-А с профилирани детайли

 

 

Фиг. 12 — Снимка на дясната бедрена коста на скелет 95 с дупката под нея

 

 

Фиг. 12-А — Фотокопие от снимка № 12. Фиг. 12-Б — Фотокопие от снимка № 9

 

 

Фиг. 13. — Снимка на скелет 95 преди подпрестолната основа да бъде „съблечена“ от каменната облицовка

 

 

Фиг. 13-А. Фиг. 13-Б

 

 

Фиг. 14. Снимка на южната на южната полудъга на абсидната основа на „Св. Петка Самарджийска“, на която се виждат в левия край (по средата) двете бедрени кости на скелет 95

 

 

Фиг. 14-А

 

 

Фиг. 15 — Снимка на южната полудъга на олтарната основа на „Св. Петка Самарджийска“

 

 

Фиг. 16 — Снимка на следите от изгнили дървени колове, набивани в земята за укрепване на терена в северната полудъга на абсидната основа в църквата „Св. Петка Самарджийска“

 

 

- Вътрешността на църквата „Св. Петка Самарджийска“

 

 

Фиг. 17 — Източната фасада на църквата “Св. Петка Самарджийска“, София

 

 

Фиг. 17-А. Фиг. 17-Б

 

 

Фиг. 18 — Снимка на скелет 14-А - Коректив на Дневника на разкопките от май-юни 1956 г.

 

 

Фиг. 19 — Снимка на скелет 79 („ Обезглавения“)

 

 

Снимка 19-А. Снимка 19-Б

 

 

- Една от малкото снимки на скелет 95, фотографиран откъм черепа. Близостта на най-долния ръб на олтарния камък до черепа е най-ценната информация в случая

 

 

Обр. 8. Фотокопие от бележника. Обр. 9. Фотокопие от бележника

 

 

Ск. 13 от Дневника

 

 

[Back to Index]