Кой и защо унищожи гроба на Васил Левски

 

Николай Хайтов

 

 

Издателство „Артик-2001“

София 2004

 

Сканове в .pdf формат (10.5 Мб), дело на Асен Чилингиров

 

   „Аз съм го вече казал в книгата си: да се изпълни последното желание на Левски, който е поискал да има гроб и всеки да го знае.“

Съдържание

Фигури (1-19)

    Предговор

Кой и защо унищожи гроба на В. Левски  (Разговор между Б. Кръстев и Н. Хайтов, проведен през юни-юли 1991 година в с. Яврово, Пловдивско)

    Новонамерените (през 1988 година) свързани с гроба на Левски снимки и документи  —  Манипулирането на дневника на разкопките  —  (Извадки от „Хроника“ на Хайтов)

 

Притурки.

    1. Снимки, документи и анализи за гроба на Васил Левски

    2. Писма от Николай Хайтов за гроба на Левски, писани от 1985 до 1991 г.  (1-33)

    3. Писма до Н. Хайтов, бележки, документи и материали, свързани с тъмните страни в спора за гроба на В. Левски

 

[Back to Main Page]