|| Macedonia - books in BG, RU ||  || Macedonia - books in EN, DE, FR ||  || MSI - Sofia ||  || Newspaper 'Makedonija' ||
|| Galleries ||  || Video ||
|| Sister sites ||  || Links ||  || Тechnical ||

НОВИ КНИГИ

 
[ Спомени ]
[ Езикознание ]
[ Етнография ]
[ История ]
[ Статии ]
[ "Участниците говорят" ]
[ Литература ]
[ Краезнание ]
[ Нови книги ]
[ Памфлети ]
[ Новопостъпили.. ]

 
 • България при цар Самуил и неговите наследници (976 -1018 г.). Том I (откъс)

 • Антон Съботинов  (2008)
   
 • Низ ужаса на пламъците. Романизирани спомени от разорението на тракийското село Булгаркьой - Ехо от родовата памет

 • Никола Шумарев и др.  (2010)
   
 • Тракийският свят (есета)

 • Никола Инджов  (200?)
   
 • Възречени от Манастър

 • Никола Инджов  (2011)
   
 • "Как ни предадоха европейските консули". Из записките на Стамо от романа „Възречени от Манастър”

 • Никола Инджов  (2001)   [ любезно предоставено от Георги Илиев ]
   
 • Албанците в България  (откъс от книгата "Албания")

 • Боби Бобев, Тома Кацори  (1998)
   
 • Петър Богдан Бакшев. Български политик и историк от XVII век. ("История на България", "История на Охрид", "Описание на царство България" и др.)

 • Божидар Димитров  (2001)
   
 • Знамената на Македоно-Одринското опълчение, 1912-1913 г.

 •  извадка от:  Иван Иванов, "Български бойни знамена и флагове"  (1998)
   
 • Знамената на освободителното движение и въстанията в Македония и Тракия

 •  извадка от:  Иван Иванов, "Български бойни знамена и флагове"  (1998)
   
 • Българското самосъзнание на населението в Македония през Възраждането

 •   Илия Галчев (2005)
   
 • Самуиловата държава - обхват и характер

 •   Сърджан Пириватрич  (2000)