ЖИВОТООПИСАНИЕТО МИ
 
Никола Бацаров (Изд. на Отечествения Фронт, София, 1986)
Съставителство, предоговор и бележки - Вера Василева
 
[Back to Main Page]