.
НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНАТА БОРБА В МАКЕДОНИЯ,
1919 - 1941 г.
.
част 4 на "Освободителните борби на Македония",
дело на колектив на Македонския Научен Институт, София (2002 г.)
1. Възобновяване и дейност на ВМРО, 1919-1924 г.
2. Разногласия в освободителното движение. Майският манифест. Убийството на Тодор Александров
3. Националноосвободителното дело, 1925­1934 г.
4. Кризата във ВМРО, 1928-1934 г.
5. ВМРО след 7 конгрес 1928-1941 г.

Заключение

Извори и литература

[Back]