Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 1-2, год. 2, септември-октомври 1946 г.

 

Печатница „Художник" — София

 

 

Съдържание

Сканове в .pdf формат  (11.1 Мб)

 

1. Гоце Делчев  (Реч по случай пренасяне костите на Гоце Делчев в Н. Р. Македония)  (Академик Тодор Павлов)

2. Чрез разкъсване към обединение  (П. Делирадев)

3. За некои „теории" на повампирените големобугарски шовинисти  (Бане Андреев, министер на рудите)

4. Што видоф во Македонја  (Генерал Кецкаров Вл.)

5. Народна република България. Отношение на живущите в България македонци  (Юрдан Анастасов)

6. Величието на Гоце (По случай тържественото пренасяне костите му в столицата на Народна Република Македония)  (Васил Ивановски)

7. Постановка и метод за разглеждане въпроса за македонската нация  (Хр. Калайджиев)

8. Устројството на народните судови во федеративна народна република Југославија  (Васил Калајжиев, министер на правосудието)

9. Македонските партии след младотурския преврат. 1. Съюзът на Българските конституционни клубове в Турция  (Анг. Томов)

10. Нашата народна поезийа како одраз на внатрешното револуционерно движение  лаже Конески, началник на отделението за култура и искуства)

11. Успесите на народната власт во трговийата и снабдуенйето  (Лазо Вчков, пом. министер на трговията на НРМ)

12. Достоевски за великата мисия на руския народ към славянството и за цялото човечество  (К. С.)

13. Езикът на най-старата славянска писменост  (Д. Томчев)

14. Съветския патриотизъм — извор на героичните подвизи на съветския народ  (Александър Носачев)

 

Книжовен преглед  (Јов. Ф. Трифуноски: Василије Матић: Привреда, саобраћај и насеља у Кочанској котлини)

 


 

 

 

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 3-4, год. 2, ноември-декември 1946 г.

 

Печатница „Художник" — София

 

 

Съдържание

Сканове в .pdf формат  (9.9 Мб)

  1. Великия национ. праздник на братска Югославия  (Дим. Ганев, подпредседател на В. Н. Събрание)

  2. Световното значение на съветската култура  (П. Делирадев)

  3. Опозицията и македонския въпрос  (Хр. Калайджиев)

  4. Гоце Делчев и Югославянската федерация  (Дим. п. Евтимов)

  5. Азбуката на македонския книжовен език  (Д. Тончев)

  6. Нова Албания. Освободителната борба на албанския народ  (Юрдан Анастасов)

  7. Скопска котлина. Белешки за потеклото на населението и за селата. I. Блатиа, Ридски села  (Јов. Ф. Трифуновски)

  8. Македонските партии след младотурския преврат. 2. Народната Федеративна партия (българска секция)  (Анг. Томов)

  9. Македонскиот народ со крупни чекори йа обновуе и изградуе свойата земйа  (Лйубен Цветков, началник на оделенйе во Министерството на градежите на Н. Р. М.)

10. Дух и съдържание на македонската народна песен  (Хр. Вакарелски)

11. Кафене „Сталинград"  (Константин Симонов)

 


 

 

 

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 5-6, год. 2, януари-февруари 1947 г.

 

Печатница „Художник" — София

 

 

Съдържание

Сканове в .pdf формат  (10.2 Мб)

 

  1. Историческото място на нова Югославия  (Едвард Кардел)

  2. Конституцията на народната република Македония  (Юрдан Анастасов)

  3. Българо-югославското сближение и македонския въпрос  (Хр. Калайджиев)

  4. Скопска котлина. II. Црна Гора  (Јов. Ф. Трифуноски)

  5. Македонските партии след младотурския преврат. III. Социалистическата федерация  (Анг. Томов)

  6. Македонецът в народните песни  (Димитър Добрев)

  7. Интимни мотиви в лириката на Венко Марковски  (Д-р Ал. Б. Поповски)

  8. Армения днес  (Г. Колманов)

  9. Пеония - Една област на стара Македония  (Иван Велков)

10. Из живота на Народна Република Македония  (Хр. С.)

11. За родината (разказ)  (Антон Великов)

12. На нивата (разказ)  (Васил Ивановски)

13. Звезда (на Яне Сандански)  (Ангел Жаров)

14. Роден край  (Д. С. Бодрин)

 

Книжовен преглед  (В. Трайков. Населените места в Тракия и Македония — Христо Стойков. Македонската книга и нар. република Македония)

 

[Back to Main Page]