Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан

 

Превод от османо-турски език, студия и коментар Мария Калицин

 

Издателство Гал-Ико, София 1992

 

Сканове в .pdf формат (1.4 Мб)

  Съдържание

    Предговор 

1. Вътре се разказва за козните на истанбулския владетел

2. Вътре се разказва за поведението на Караманоглу

3. Разказва как владетелят-проклетник написа писмо на Унгурус и започна да действува

4. Султан Мурад хан заповядва общ сбор на войската и тръгва срещу неверниците

 

5. По заповед на падишаха опожаряват град София

6. Разказва се за повторните козни на владетеля

7. Разказва се за Дюзме

8. Козните на владетеля

 

  9. На това място се описва обсадата на крепостта, наречена Видин

10. Жалките неверници пристигат до Никеболу и биват сразени

11. Обсадата на крепостта Търново

12. Благословеното придвижване на султан Мурад хан от Анадола към този бряг

 

13. Обсадата на крепостта Шумлу

14. Обсадата на крепостта Поравади

15. Битката, станала под крепостта Бедрич

16. Обсадата на крепостта Варна

17. Описва се мястото, където ислямската войска и жалките неверници застанаха един срещу друг

 

    Показалец - коментар

 

[Back to Main Page]