|| Macedonia - books in BG, RU ||  || Macedonia - books in EN, DE, FR ||  || MSI - Sofia ||  || Newspaper 'Makedonija' ||
|| Galleries ||  || Video ||
|| Sister sites ||  || Links ||  || Тechnical ||

СПОМЕНИ

 
[ Спомени ]
[ Езикознание ]
[ Етнография ]
[ История ]
[ Статии ]
[ "Участниците говорят" ]
[ Литература ]
[ Краезнание ]
[ Нови книги ]
[ Памфлети ]
[ Новопостъпили.. ]

 
 • Митарствата на една волна душа: Дончо Щипянчето - куриерът на Гоце и Даме

 • Елена Тошева-Рашенова  (2015)
   
 • Една снимка разказва... Разкази

 • Величка Георгиева  (2020)
   
 • Димо Хаджидимов

 • Константин Пандев  (1975)
   
 • Недавние люди

 • Александр Амфитеатров  (1901)
   
 • Спомени за княжеското време

 • Добри Ганчев  (1983)
   
 • Дневник и кореспонденция от Първата световна война 1915-1918 г.

 • Тодор Александров  (1994)
   
 • Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание

 • Любомир Панайотов, Дойно Дойнов, Димитър Минцев (ред.)  (1984)
   
 • Спомени

 • Крум Радонов  (1973)
   
 • Спомени 1874-1929

 • Константин Кондов  (20??)
   
 • Приноси към историята на възстаническото движение в Одринско (1896-1903). Кн. II. Борбата в Бунар-Хисарския район

 • Иван Орманджиев (съст.) (1929)
   
 • Диктаторът. Нови проучвания върху живота и личността на Стефан Стамболов

 • Антон Страшимиров  (1935)
   
 • Даме Груев. Живот и дело

 • Йордан Бадев  (1943)
   
 • Спомени. I. Младини

 • Иван Михайлов  (1958)
   
 • Спомени. II. Освободителна борба 1919-1924 г.

 • Иван Михайлов  (1965)
   
 • Спомени. III. Освободителна борба 1924-1934 г.

 • Иван Михайлов  (1967)
   
 • Спомени за татко ми

 • Густав Влахов  (1968)
   
 • Спомени от изминалия път в живота ми

 • Иван П. Крайничанец   (1942)
   
 • Въстаническото движение в югозападна Македония (до 1904 год.). По спомени на Славейко Арсов

 • Любомир Милетич   (1925)
   
 • Спомени за революционната дейност в Серския окръг

 • Лазар Томов  (1952)
   
 • Автобиография  (СБНУ, кн. XIII)

 • Юрдан Ненов  (1896)
   
 • Българите в неиздадените мемуари на Чайка Чайковски (Садък-паша)  (СБНУ, кн. X)

 • Каролина Суходолска  (1894)
   
 • Зигзаги памяти. Воспоминания. Дневниковые записи

 • Самуил Бернштейн  (2002)
   
 • Предвестници на бурята. Спомени

 • Петър Манджуков  (2013)
   
 • Спомени из години на борби и победи

 • Иван Ев. Гешов  (1916)
   
 • Материяли изъ миналото на Костурско. Черковно училищната борба (1868-1903 г.)

 • Спомени на свещ. Златко Каратанасовъ  (1935)  [ любезно предоставено от  Persone]
   
 • Как станах хайдутин. Фамилиарни забележки

 • Панайот Хитов  (1982. Писани 1880-1886)
   
 • Революционната борба в Битолския окръг. Спомени на Георги Попхристов   (с галерия)

 • Георги Попхристов   (преди 1953)   [ любезно предоставено от  Людмил Христов ]
   
 • Тракия - изконна българска земя  ( .pdf файл)

 • Стамат Апостолов  (2002)   [ любезно предоставено от  Денчо Михов ]
   
 • Българите в най-източната част на Балканския полуостров - Източна Тракия

 • Димитър Войников  (2009)   [ любезно предоставено от Емил Войников ]
   
 • Дневник (05.07.-30.08.1913)  (галерия + .pdf файл)

 • К. П. Мисирков  (2006)
   
 • Автобиография  (засега само като галерия)

 • Григор Пърличев  (1894)
   
 • Григор Пърличев - Автобиография, поеми

 • Григор Пърличев  (1970)
   
 • Лични дела и спомени по възраждането на солунските и сярски българи  (текст + .pdf файл)

 • Стефан Салгънджиев  (1906)   [любезно предоставено от Боян Добрев]
   
 • Васил Чекаларов. Дневник 1901-1903 г.

 • Васил Чекаларов  (2001)
   
 • Македонската борба (Спомени)

 • Германос Каравангелис  (София, 2001)
   
 • Македонската борба. Мемоари

 • Германос Каравангелис  (Скопие, 2000)  [любезно предоставена от един македонец]
   
 • Жизнеописание Митрополита Охридо-Пловдивскаго Натанаила (Автобиографични бележки)  ( СбНУНК, кн. VII (XXV) )

 • Натанаил Охридски  (1909)  (с галерия от факсимилета)
   
 • За възраждането на българщината в Македония. Неиздадени записки и писма  ( Материали за историята на възражданието българщината в Македония от 1854 до 1884 г.   —   За животоописанието на приснопаметните братя Хр. Миладинови, Димитрия и Константина   —   Из кореспонденцията на К. Шапкарев )

 • Кузман Шапкарев  (1984)
   
 • Бежещим през годините. Родопски сладкодумци

 • съст. Петко Величков, ред. Владимир Арденски  (1976)
   
 • Заточението. Ранни и по-късни спомени на един тракиец

 • Хараламби Етакчиев  (2004)
   
 • Теофана Златарова. Цената на свободата. Един възрожденски род в спомените на Теофана Златарова

 • съст. Величка Филипова и Светозар Златаров  (1988)
   
 • Тоне Крайчов. Диарбекирски дневник и спомени

 • съст. Виктория Тилева и Здравка Нонева  (1989)
   
 • Илинденско-Преображенското въстание 1903—1968

 • ред. Йордан Анастасов, Тодор Браянов и Илия Славков  (1968)
   
 • Внучката на Венета Ботева разказва за Ботевото семейство

 • Венета Рашева-Божинова  (1976)
   
 • Моите спомени от войните 1912—1918. Част I. Спомени от Балканската война 1912—1913

 • Отон Барбар  (1923)
   
 • Дневник на Кръстю Мисирков, Битоля, 1903 г.

 • публикувано от А. Пелтеков
   
 • Загоричани. По случай 25 годишнината от клането, извършено от гръцки банди

 • Илия Патеров, Наум Темчев, Дамян Илиев  (1930)
   
 • Спомени

 • Анастас Лозанчев  (1930)
   
 • Революционната дейност в Кумановско. Спомени

 • Кръстю Лазаров  (1933)
   
 • Отварянето на първото българско училище в село Киречкьой (Солунско)

 • Иван Апостоловски  (1929)
   
 • Солунският атентат и заточениците въ Фезан. По спомени на Павел П. Шатев

 •         Библиотека "Материали за историята на македонското освободително движение", книга VI
  съобщава Любомир Милетич  (1927)  [любезно предоставенa от Баш Бугараш]
   
 • Движението отсам Вардара и борбата с върховистите. По спомени на: Яне Сандански, Черньо Пеев, Сава Михайлов, Хр. Куслев, Ив. Анастасов Гърчето, Петър Хр. Юруков и Никола Пушкаров)
 • Същата книга в .jpg формат: Библиотека "Материали за историята на македонското освободително движение", книга VII
  съобщава Любомир Милетич  (1927)  [любезно предоставенa от Черньо Пеев]
   
 • Спомени на Гьорче Петров

 •         Библиотека "Материали за историята на македонското освободително движение", книга VIII
  съобщава Любомир Милетич  (1927)  [любезно предоставенa от Баш Бугараш]
   
 • I. В Македония и Одринско. Спомени на Михаил Герджиков.  II. Първият комитет на ВМРО. Спомени на д-р Христо Татарчев

 •         Библиотека "Материали за историята на македонското освободително движение", книга IX
  съобщава Любомир Милетич  (1928)  [любезно предоставенa от Баш Бугараш]
   
 • Революционни борби в Азот (Велешко) и Порeчието
 • Същата книга в .jpg формат:  Библиотека "Материали за историята на македонското освободително движение", книга X
  Стефан Аврамов  (1929)  [любезно предоставени от Черньо Пеев]
   
 • Революционната дейност в Демирхисар (Битолско) по спомени на Алексо Стефанов (Демирхисарски войвода)

 •         Библиотека "Материали за историята на македонското освободително движение", книга XI
  съобщава Боян Мирчев  (1931)  [любезно предоставенa от Баш Бугараш]
   
 • Роден съм българин. Избрани съчинения и документи

 • Ефрем Каранов  (1991)  [любезно предоставенa от Черньо Пеев]
   
 • 19 години в сръбските затвори. Спомени

 • Коце Ципушев  (1943)  [любезно предоставенa от Баш Бугараш]
   
 • Спомени, Дописки, писма

 • Васил Манчев  (1982)  [любезно предоставенa от Черньо Пеев]
   
 • Писма и изповеди на един четник - Спомени от Странджа - От Витоша до Грамос

 • Христо Силянов  (1984)
   
 • Неделя Петкова - Спомени

 • Неделя Петкова  (Б. Киряков)  (1987)  [любезно предоставенa от Черньо Пеев
   
 • Тридесет години назад. Исторически записки по първото македонско въстание през 1876 г.

 • Коте Попстоянов  (Б. Киряков)  (1988)  [любезно предоставенa от Черньо Пеев
   
 • Една страница от гръцкият варваризъм в XX в. над българите въ Македония и Тракия

 • Неделчо Чалъков  (1930)  [любезно предоставенa от Баш Бугараш]
   
 • В страната на мъчениците

 • спомени на Алфред Рапопорт, ген. консул на Австро-Унгария в Македония  (1927)  [любезно предоставенa от Баш Бугараш]
   
 • Странстванията на един учител

 • спомени на Коста Николов  [любезно предоставенa от Баш Бугараш]
   
 • Македония 1941. Възкресението

 • Сотир Нанев  [любезно предоставенa от Баш Бугараш]
   
 • Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция (1866 г.)

 • Дж. Макензи & А. Ърби (1983)
   
 • Родопа през Илинденско-Преображенското въстание

 • Христо Караманджуков (1986)
   
 • Животоописанието ми

 • Никола Бацаров (1986)
   
 • Моите спомени

 • Георги Баждаров (1929).
   
 • Брегалница

 • Михаил Кремен (IV. изд. 1982)
   
 • От другата страна на медала (Геноцидът над македонските българи в Титова Югославия)

 • Д-р Аспарух поп Исаков (1979)
   
 • Войната се връща

 • Анри Пози (II. изд. 1992)
   
 • Гоце Делчев

 • Пейо Яворов (1904)
   
 • Ранни спомени

 • Симеон Радев (II. изд. 1994)
   
 • Това, което видях от Балканската война

 • Симеон Радев (1993)
   
 • Епоха, земя и хора

 • Царевна Миладинова-Алексиева (1985)
   
 • В Македония под робство

 • Павел Шатев (III. изд. 1983)
   
 • Записки на Христо Македонски (1852-1877)

 •  
 • Изповедта на един македонски четник

 • Алберт Сониксен (1983)
   
 • Спомени от Македония 

 • Артър Смит (1983)
   
 • Спомени

 • Арсени Костенцев (1984)
   
 • Спомени от моето минало

 • Тома Николов (1989)